Udržování lidí i zboží v pohybu

Doprava

Drážní systémy jsou nedílnou součástí globální dopravní sítě. Poptávka v globálním měřítku roste, protože roste počet měst a obyvatel v nich. Bez ohledu na to, zda železnice přepravují cestující nebo zboží, musejí být spolehlivé, přesné, bezpečné a dostupné pro všechny uživatele.

Doprava

Cestující
Železnice je efektivním způsobem, jak přepravit lidi z místa A na místo B, ať už jde o systémy metra a příměstských linek nebo vysokorychlostní meziměstské spoje. Ve městech, která zavedla přísná omezení parkování a přístupu v rámci politiky snižování emisí oxidu uhličitého, došlo k posunu ve prospěch cestování vlakem. Další rozvoj vysokorychlostních sítí, zejména v Evropě a Asii, předpokládá, že poptávka po cestování vlakem na dlouhé vzdálenosti poroste.

Doprava nákladu
Železnice je nejekologičtější způsob pozemní přepravy zboží. Produkuje méně emisí oxidu uhličitého a spotřebuje méně energie než silniční nebo říční doprava. Relativně nízké provozní náklady činí z tohoto způsobu dopravy atraktivní alternativu pro zákazníky, kteří chtějí při dopravě svého nákladu snížit dopady na životní prostředí.

Inteligentní budoucnost
Ve stále více propojeném světě je sektor železniční dopravy vystaven tlaku na poskytování stále inteligentnějších služeb. Tyto služby zahrnují energeticky úspornější drážní vozidla a infrastrukturu a dopravní informace v reálném čase po celou dobu cesty, aby cestující mohli v případě poruchy zohlednit jiné alternativy cestování. 

Řešení pro efektivní provoz motorů
Výměníky tepla zvyšují účinnost dieselových motorů u nákladních i osobních vlaků, ale i u kamionů a v elektrárnách, a to po celém světě. Naše chladicí systémy stanovily nové standardy v dopravě, pokud se jedná o prostor, hmotnost a využití materiálů. Bez ohledu na aplikaci má naše technologie po celém světě dobré jméno díky svým vynikajícím výkonům a spolehlivosti.

Potřebujete vice informací?