Splnění současných i budoucích potřeb

Elektrárny na fosilní paliva

Uhlovodíková paliva, jako je uhlí, nafta nebo plyn, se používají k výrobě páry pro pohon velkých turbín, které vyrábějí elektřinu. Tyto elektrárny mohou vyrábět elektřinu spolehlivě a dlouhodobě.

Elektrárny na fosilní paliva

Hlavním pohonem může být parní turbína, plynová turbína nebo, v případě malých elektráren, pístový spalovací motor. Všechny elektrárny využívají energii získanou rozpínáním plynu, buď páry, nebo spalovaného plynu. Elektrárny na fosilní paliva budou i nadále významně přispívat k potřebné dodávce elektřiny. Tvoří základ fungující energetické soustavy nepostradatelné pro plnění současných i budoucích potřeb.

Chlazení, předehřívání a regenerace odpadního tepla jsou hlavními úkoly komplexních procesů řešených moderní elektrárnou na fosilní paliva s vysokou účinností. Nabízíme všechna tato produktová řešení v různých konstrukčních provedeních, včetně ohříváků, kotlů na odpadní teplo, kondenzátorů, předehříváků vzduchu, vodních a olejových chladičů, chladičů a mnoha dalších.

Potřebujete vice informací?