Splnění současných i budoucích potřeb

Elektrárny na fosilní paliva

Uhlovodíková paliva, jako je uhlí, nafta nebo plyn, se používají k výrobě páry pro pohon velkých turbín, které vyrábějí elektřinu. Tyto elektrárny mohou vyrábět elektřinu spolehlivě a dlouhodobě.

Elektrárny na fosilní paliva

Hlavním pohonem může být parní turbína, plynová turbína nebo, v případě malých elektráren, pístový spalovací motor. Všechny elektrárny využívají energii získanou rozpínáním plynu, buď páry, nebo spalovaného plynu. Elektrárny na fosilní paliva budou i nadále významně přispívat k potřebné dodávce elektřiny. Tvoří základ fungující energetické soustavy nepostradatelné pro plnění současných i budoucích potřeb.

Chlazení, předehřívání a regenerace odpadního tepla jsou hlavními úkoly komplexních procesů řešených moderní elektrárnou na fosilní paliva s vysokou účinností. Nabízíme všechna tato produktová řešení v různých konstrukčních provedeních, včetně ohříváků, kotlů na odpadní teplo, kondenzátorů, předehříváků vzduchu, vodních a olejových chladičů, chladičů a mnoha dalších.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies