Heat Exchangers for Electric Locomotives

Elektrické dráhy

Dnes jsou elektrické vlaky všude – jsou součástí městské hromadné dopravy, podzemní dráhy i vysokorychlostní železnice. Elektrický vlak je poháněn elektronicky řízenými trakčními motory, které řídí nápravy.

Elektrické dráhy

Tyto motory mají pomocné systémy pro chlazení, osvětlení, vytápění a brzdění i výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu (pokud se takové systémy požadují). Díky pokrokům v infrastruktuře elektrických sítí a výrobě elektrických motorů byly dráhy schopny přijmout elektrickou energii jako jeden z nejspolehlivějších zdrojů pohonu. Naše kompaktní a spolehlivá čerpadla transformátorového oleje jsou speciálně navržena pro elektrické dráhy a jejich montáž, včetně pod podlahou vozidla, je snadná.

Potřebujete vice informací?