Heat Exchangers for Electric Locomotives

Elektrické dráhy

Dnes jsou elektrické vlaky všude – jsou součástí městské hromadné dopravy, podzemní dráhy i vysokorychlostní železnice. Elektrický vlak je poháněn elektronicky řízenými trakčními motory, které řídí nápravy.

Elektrické dráhy

Tyto motory mají pomocné systémy pro chlazení, osvětlení, vytápění a brzdění i výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu (pokud se takové systémy požadují). Díky pokrokům v infrastruktuře elektrických sítí a výrobě elektrických motorů byly dráhy schopny přijmout elektrickou energii jako jeden z nejspolehlivějších zdrojů pohonu.

Společnost Kelvion je certifikovaným dodavatelem zařízení pro železnici podle mezinárodní železniční normy International Railway Industry Standard (IRIS). Naše kompaktní a spolehlivá čerpadla transformátorového oleje jsou speciálně navržena pro elektrické dráhy a jejich montáž, včetně pod podlahou vozidla, je snadná.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies