Energetika

Kouzlo trhu, který hýbe světem

Při pohledu do budoucnosti je zřejmé, že je vše založeno na růstu.

Energetika

Světová populace
Během příštích 20 let dosáhne světová populace počtu 8,8 miliardy, tj. vzroste o 1,5 miliardy ve srovnání se současným stavem. A všichni budou potřebovat energii.

Ekonomika
Rostoucí populace také znamená vyšší míru ekonomické aktivity. Do roku 2035 se očekává zdvojnásobení globálního hrubého domácího produktu. Díky tomuto ekonomickému růstu, ke kterému přispívají zejména Čína, Indie a nově vznikající trhy, bude prudce narůstat poptávka po energii.

Výroba energie
Více než polovina růstu globální potřeby energie bude spojena s výrobou elektřiny. Během tohoto procesu bude uhlí ve stále větší míře nahrazováno zemním plynem a obnovitelnými zdroji. Více než jedna třetina růstu výroby elektřiny by mohla být tvořena obnovitelnými zdroji. Podobný trend se objevuje v globálním růstu výroby energie z primárních zdrojů, kde by jedna čtvrtina tohoto objemu mohla být pokryta výrobou z obnovitelných zdrojů.

Řešení
Pro uhlí, ropu, plyn, vítr nebo vodu: Společnost Kelvion nabízí ideální řešení pro výrobu a dodávku energie. Naše výrobky se používají v elektrárnách po celém světě. Bez ohledu na globální trendy bude poptávka po našich odborných znalostech a zkušenostech z oblasti technologií výroby energie pro světové hospodářství přetrvávat.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies