Heat exchangers for renewable energy applications

Energie z obnovitelných zdrojů

Technologie vhodná pro každý účel.

Energie z obnovitelných zdrojů

Díky svému výkonu vytápění a chlazení, který je vyšší než množství elektřiny potřebné k provozu, jsou tepelná čerpadla ekologickou a z hlediska vynaložených nákladů rovněž efektivní alternativou k tradičním systémům vytápění a chlazení. Tepelná čerpadla využívají k vytápění budov tepelnou energii ze vzduchu nebo různých úrovní zemského povrchu. Tato energie je pomocí různých výměníků tepla zapojených do cyklu chladiva přeměňována na teplo, které se používá k temperování místností. V létě lze cyklus obrátit a využívat jej k ochlazování vzduchu. Odhaduje se, že do roku 2020 by tepelná čerpadla mohla snížit spotřebu energie z primárních zdrojů o 20 až 25 % částečným nahrazením tradičních systémů vytápění na bázi plynu či jiných paliv.¹ Většina zařízení na geotermální energii může také využívat geotermální vodu pro dodávku tepla do sítí dálkového vytápění. Kromě solárních elektráren se solární energie ve velké míře používá k ohřevu pitné vody v domácnostech nebo v systémech vytápění domácností. U geotermální vody je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru vhodných materiálů, které odolají teplotám a tlakům, a zohlednit kvalitu vody a jakékoli soli nebo uhlovodíky, které případně obsahuje. Ve společnosti Kelvion chápeme význam poskytování řešení, která jsou navržena individuálně tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu. Kromě konkurenceschopné ceny a rychlé dodávky slibujeme technologii, která je účinná, robustní a efektivní z hlediska vynaložených nákladů.

Potřebujete vice informací?