Heat exchangers for renewable energy applications

Energie z obnovitelných zdrojů

Technologie vhodná pro každý účel.

Energie z obnovitelných zdrojů

Díky svému výkonu vytápění a chlazení, který je vyšší než množství elektřiny potřebné k provozu, jsou tepelná čerpadla ekologickou a z hlediska vynaložených nákladů rovněž efektivní alternativou k tradičním systémům vytápění a chlazení. Tepelná čerpadla využívají k vytápění budov tepelnou energii ze vzduchu nebo různých úrovní zemského povrchu. Tato energie je pomocí různých výměníků tepla zapojených do cyklu chladiva přeměňována na teplo, které se používá k temperování místností. V létě lze cyklus obrátit a využívat jej k ochlazování vzduchu. Odhaduje se, že do roku 2020 by tepelná čerpadla mohla snížit spotřebu energie z primárních zdrojů o 20 až 25 % částečným nahrazením tradičních systémů vytápění na bázi plynu či jiných paliv.¹ Většina zařízení na geotermální energii může také využívat geotermální vodu pro dodávku tepla do sítí dálkového vytápění. Kromě solárních elektráren se solární energie ve velké míře používá k ohřevu pitné vody v domácnostech nebo v systémech vytápění domácností. U geotermální vody je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru vhodných materiálů, které odolají teplotám a tlakům, a zohlednit kvalitu vody a jakékoli soli nebo uhlovodíky, které případně obsahuje. Ve společnosti Kelvion chápeme význam poskytování řešení, která jsou navržena individuálně tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu. Kromě konkurenceschopné ceny a rychlé dodávky slibujeme technologii, která je účinná, robustní a efektivní z hlediska vynaložených nákladů.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies