Energie z obnovitelných zdrojů

Energie z obnovitelných zdrojů

V době zrychlujících se globálních změn mají země na celém světě jasný cíl: zdvojnásobit do roku 2030 využití energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Energie z obnovitelných zdrojů

Kombinace faktorů, jakými jsou zvyšování poptávky po energii v celosvětovém měřítku, snižování zásob fosilních paliv a potřeba zmírňovat rizika klimatických změn vedou k nárůstu řešení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2040 bude podle předpovědí objem výroby energie z obnovitelných zdrojů stejný jako objem energie vyrobený z uhlí a zemního plynu.

Hlavními zdroji pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které jsou na bázi přírodních procesů s trvalým doplňováním, jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv a odliv a geotermální teplo, ale také biomasa, biopaliva a vodík.

Klíčem ke komerčnímu úspěchu výroby energie z obnovitelných zdrojů je účinnost. Nabízíme široký sortiment plášťových a trubkových výměníků tepla pro uchovávání energie v solárních tepelných elektrárnách, deskových výměníků tepla pro výrobu energie z geotermálních zdrojů a vzduchových chladičů pro větrné elektrárny a elektrárny spalující biomasu. Pro každý zdroj obnovitelné energie máme správné řešení výměny tepla.

Potřebujete vice informací?