Energie z obnovitelných zdrojů

Energie z obnovitelných zdrojů

V době zrychlujících se globálních změn mají země na celém světě jasný cíl: zdvojnásobit do roku 2030 využití energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Energie z obnovitelných zdrojů

Kombinace faktorů, jakými jsou zvyšování poptávky po energii v celosvětovém měřítku, snižování zásob fosilních paliv a potřeba zmírňovat rizika klimatických změn vedou k nárůstu řešení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2040 bude podle předpovědí objem výroby energie z obnovitelných zdrojů stejný jako objem energie vyrobený z uhlí a zemního plynu.

Hlavními zdroji pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které jsou na bázi přírodních procesů s trvalým doplňováním, jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv a odliv a geotermální teplo, ale také biomasa, biopaliva a vodík.

Klíčem ke komerčnímu úspěchu výroby energie z obnovitelných zdrojů je účinnost. Nabízíme široký sortiment plášťových a trubkových výměníků tepla pro uchovávání energie v solárních tepelných elektrárnách, deskových výměníků tepla pro výrobu energie z geotermálních zdrojů a vzduchových chladičů pro větrné elektrárny a elektrárny spalující biomasu. Pro každý zdroj obnovitelné energie máme správné řešení výměny tepla.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies