Heat Exchanger for Air Conditioning Systems

Klimatizace vzduchu

Inovační výměna tepla pro pohodlné prostředí.

Klimatizace vzduchu

V současné době se projevuje trend směrem ke kompaktnějším systémům, které spotřebují méně energie a mají nižší provozní náklady. Naše produkty vyrábíme v souladu s nařízením upravujícím požadavky na regulaci fluorovaných skleníkových plynů (F-plynů) a se směrnicí o ekodesignu, takže výrobci energetických produktů mohou dosahovat nebo dokonce překračovat své cíle. Nové výzvy vyžadují nová řešení a naše inovační a prvotřídní portfolio spirál, suchých chladičů a deskových výměníků tepla je specificky navrženo tak, aby mohlo být přizpůsobeny potřebám širokého spektra aplikací. Ať již je váš požadavek na výměnu tepla jakýkoliv, umíme nabídnout odpověď, která je spolehlivá, robustní a efektivní z hlediska vynaložených nákladů.

Potřebujete vice informací?