Plnou ekologicky vyrobenou parou vpřed

Námořní doprava

Odvětví námořní dopravy hraje důležitou roli v propojení globální ekonomiky – více než 90 procent objemu zboží vyrobeného na celém světě se dováží po moři.

Námořní doprava

Společnost Kelvion nabízí výměníky tepla, které spolehlivě zajišťují účinné chlazení a ohřev, čímž umožňují efektivní provoz kriticky důležitých palubních systémů výletních zaoceánských lodí, plavidel přepravujících kontejnery, lodí, které přepravují sypký náklad, i obřích jachet a ledoborců, rybářských lodí, tankerů, vlečných i motorových člunů. Naše nejmodernější technologie je navrhována a vyráběna podle nejpřísnějších požadavků, aby byla zajištěna dlouhá životnost a provozní spolehlivost za všech podmínek. Úzkou spoluprací s našimi zákazníky můžeme využít naše odborné znalosti a vytvořit řešení, která naši zákazníci potřebují a která zvyšují výkonnost jejich plavidel.

Obchodní flotila

Ve světových mořích se pohybuje více než 50 000 obchodních lodí, které převážejí široký sortiment zboží. Bez nich by bylo nemožné dodávat zboží v objemech, které jsou zapotřebí k uspokojení požadavků moderního světa.

Nadějné vyhlídky

Stále rostoucí populace spolu s předpokládaným ekonomickým růstem rozvíjejících se trhů v Asii, Africe a Latinské Americe znamená, že námořní obchod v příštích deseti letech poroste. Zvyšující se disponibilní příjem v rozvíjejících se ekonomikách zvýší poptávku po dováženém zboží. Stále více lidí bude trávit svůj volný čas na moři. Popularitu dovolené strávené na výletní zaoceánské lodi dokládá každoroční počet cestujících, který se od roku 1990 zvýšil o téměř sedm procent. Větší a rozmanitější zaoceánské parníky s obrovským množstvím palubních zařízení vytvořily z podobných plavidel destinace samy o sobě.

Kontrola emisí

Průměrná loď přepravující kontejnery vypustí 40krát méně CO2 než velké dopravní letadlo a více než třikrát méně než těžkotonážní kamion. Lodní přeprava se ale dostala do hledáčku ekologů kvůli emisím oxidů dusíku a síry (NOx a SOx). V roce 2010 zavedla Mezinárodní námořní organizace globální strop pro obsah síry v palivu námořních plavidel ve výši 3,5 procenta a 1 procento v kontrolních oblastech emisí (Emission Control Areas, ECA). V roce 2015 byl limit ECA snížen na 0,1 procenta.

Řešení pro palubní systémy

Bezpečnost, spolehlivost a odolnost hrají v provozu lodí zásadní roli. Společnost Kelvion, jako expert na technologii výměny tepla, nabízí nejširší portfolio aplikací chlazení, které přispívají k efektivnímu provozu motorů, snižování emisí, regeneraci odpadního tepla a dodávce sladké vody. Všechny naše produkty jsou zkonstruovány tak, aby odolaly drsným podmínkám na moři, a jsou výsledkem našich mnohaletých zkušeností v oblasti dodávek v odvětví námořní dopravy.

Potřebujete vice informací?