Refrigeration technology and air coolers for vessels

Námořní sektor

V námořním sektoru je přesnost velmi důležitá, pokud se jedná o návrh, harmonogram dodávky, použité materiály i plnění zakázky. Bez ohledu na to, o jakou loď se jedná, ať již chladírenskou, rybářskou, nákladní nebo výletní či dopravující suroviny strategického významu, chladicí zařízení hraje zásadní roli v podpoře motorů, aby fungovaly efektivně, snižují množství emisí, regenerují odpadní teplo a dodávají sladkou vodu.

Námořní sektor

Naše dobré jméno spolehlivého týmového hráče je z velké části dáno naším příspěvkem sektoru lodního stavitelství. Vytváříme standardní řešení pro normální skladovací prostory, ale jsme i odborníky na zakázková řešení, která jsou důležitá při stavbě lodí, kde se pracuje s omezeným prostorem a kde jsme také schopni dodat nejlepší řešení. Jedná se zejména o odvětví lovu ryb, zmrazování a chlazení pro přepravu zmrazených i čerstvých produktů.

Nejlepším možným výsledkem je ujistit kapitána velké rybářské lodi pro lov ryb v hlubokých oceánských vodách, který volá přes satelitní telefon, že jeho chladič bude připraven na čas a že na něj bude čekat v přístavu v Jižní Africe, až se bude vracet ze své současné cesty.

Potřebujete vice informací?