Refrigeration technology and air coolers for vessels

Námořní sektor

V námořním sektoru je přesnost velmi důležitá, pokud se jedná o návrh, harmonogram dodávky, použité materiály i plnění zakázky. Bez ohledu na to, o jakou loď se jedná, ať již chladírenskou, rybářskou, nákladní nebo výletní či dopravující suroviny strategického významu, chladicí zařízení hraje zásadní roli v podpoře motorů, aby fungovaly efektivně, snižují množství emisí, regenerují odpadní teplo a dodávají sladkou vodu.

Námořní sektor

Naše dobré jméno spolehlivého týmového hráče je z velké části dáno naším příspěvkem sektoru lodního stavitelství. Vytváříme standardní řešení pro normální skladovací prostory, ale jsme i odborníky na zakázková řešení, která jsou důležitá při stavbě lodí, kde se pracuje s omezeným prostorem a kde jsme také schopni dodat nejlepší řešení. Jedná se zejména o odvětví lovu ryb, zmrazování a chlazení pro přepravu zmrazených i čerstvých produktů.

Nejlepším možným výsledkem je ujistit kapitána velké rybářské lodi pro lov ryb v hlubokých oceánských vodách, který volá přes satelitní telefon, že jeho chladič bude připraven na čas a že na něj bude čekat v přístavu v Jižní Africe, až se bude vracet ze své současné cesty.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies