Heat exchangers for steam & gas turbines

Parní a plynové turbíny

Plynové turbíny se používají pro různé průmyslové aplikace, jako jsou elektrárny s jednoduchým nebo kombinovaným cyklem, strojní pohony a teplárny.

Parní a plynové turbíny

Elektrárny s kombinovaným cyklem využívají plynovou i parní turbínu k dosažení vyšší účinnosti, což snižuje dopady procesu na životní prostředí. Odpadní teplo z plynové turbíny se používá k výrobě páry, která pohání parní turbínu a vyrábí další elektřinu ze stejného množství fosilního paliva jako elektrárna s jednoduchým cyklem.

Výkonné parní a plynové turbíny produkují velké množství tepelného výkonu. Naše výměníky tepla pomáhají garantovat bezproblémovou dodávku elektrické energie. Pro mazací nebo těsnicí olej nabízíme různá řešení pro chlazení oleje: buď plášťový a trubkový výměník tepla s jednoduchou stěnou nebo deskový výměník tepla s dvojnásobnou kapacitou. Naše kondenzátory zajišťují naprostou spolehlivost a účinnost cyklu parní turbíny. A naše kompaktní modulární chladiče řeší tepelný výkon turbín udržitelným způsobem. 

Potřebujete vice informací?