Heat exchangers for steam & gas turbines

Parní a plynové turbíny

Plynové turbíny se používají pro různé průmyslové aplikace, jako jsou elektrárny s jednoduchým nebo kombinovaným cyklem, strojní pohony a teplárny.

Parní a plynové turbíny

Elektrárny s kombinovaným cyklem využívají plynovou i parní turbínu k dosažení vyšší účinnosti, což snižuje dopady procesu na životní prostředí. Odpadní teplo z plynové turbíny se používá k výrobě páry, která pohání parní turbínu a vyrábí další elektřinu ze stejného množství fosilního paliva jako elektrárna s jednoduchým cyklem.

Výkonné parní a plynové turbíny produkují velké množství tepelného výkonu. Naše výměníky tepla pomáhají garantovat bezproblémovou dodávku elektrické energie. Pro mazací nebo těsnicí olej nabízíme různá řešení pro chlazení oleje: buď plášťový a trubkový výměník tepla s jednoduchou stěnou nebo deskový výměník tepla s dvojnásobnou kapacitou. Naše kondenzátory zajišťují naprostou spolehlivost a účinnost cyklu parní turbíny. A naše kompaktní modulární chladiče řeší tepelný výkon turbín udržitelným způsobem. 

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies