Heat exchangers for power distribution grid

Sítě

Ve světě rostoucí poptávky po energii a díky výraznému posunu směrem k výrobě energie z obnovitelných a alternativních zdrojů hraje spolehlivá dodávka energie a inteligentní propojení producentů a uživatelů zásadní roli.

Sítě

Přenosové a distribuční sítě přepravují elektrickou energii z místa výroby, například z elektrárny, do rozvoden a k lokálním odběratelům a uživatelům.

V rámci těchto sítí se používají velké olejové elektrické transformátory. Tyto základní funkční součásti je třeba pečlivě udržovat. Přenášejí elektřinu pod vysokým napětím na dlouhé vzdálenosti, snižují energetické ztráty a transformují ji na nižší napětí v rozvodnách, které zajišťují další přenos či distribuci.

Transformátorový olej musí být přepravován a chlazen bezpečným, udržitelným a efektivním způsobem. Díky svému portfoliu čerpadel a výměníků tepla, kam patří různá konstrukční provedení vzduchových a vodních chladičů transformátorového oleje, je společnost Kelvion schopná zajistit, že tyto závazné požadavky budou splněny.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies