Heat exchangers for power distribution grid

Sítě

Ve světě rostoucí poptávky po energii a díky výraznému posunu směrem k výrobě energie z obnovitelných a alternativních zdrojů hraje spolehlivá dodávka energie a inteligentní propojení producentů a uživatelů zásadní roli.

Sítě

Přenosové a distribuční sítě přepravují elektrickou energii z místa výroby, například z elektrárny, do rozvoden a k lokálním odběratelům a uživatelům.

V rámci těchto sítí se používají velké olejové elektrické transformátory. Tyto základní funkční součásti je třeba pečlivě udržovat. Přenášejí elektřinu pod vysokým napětím na dlouhé vzdálenosti, snižují energetické ztráty a transformují ji na nižší napětí v rozvodnách, které zajišťují další přenos či distribuci.

Transformátorový olej musí být přepravován a chlazen bezpečným, udržitelným a efektivním způsobem. Díky svému portfoliu čerpadel a výměníků tepla, kam patří různá konstrukční provedení vzduchových a vodních chladičů transformátorového oleje, je společnost Kelvion schopná zajistit, že tyto závazné požadavky budou splněny.

Potřebujete vice informací?