Cooling Systems for fruit and vegetable storages

Sklady ovoce a zeleniny

Pro maximální uchování nutriční hodnoty je třeba ovoce a zeleninu skladovat při určité teplotě a vlhkosti, které jsou pro každý druh jiné.

Sklady ovoce a zeleniny

Například kořenová a listová zelenina by se měla uchovávat při teplotě ±0 °C a relativní vlhkosti 85–95 %, kdežto jablka vyžadují teplotu v rozmezí +1 °C až +4 °C a 92–95% vlhkost. Minimální odvlhčení je zásadní pro zajištění minimálního úbytku hmotnosti a poklesu kvality. Při odvlhčení o více než 5 % již salát nelze prodat. Další výzvou, kterou je třeba zdolat, je prevence rozkladu a hniloby – proto je třeba zajistit dobré větrání chlazeného zboží.

Potřebujete vice informací?