Cooling Systems for fruit and vegetable storages

Sklady ovoce a zeleniny

Pro maximální uchování nutriční hodnoty je třeba ovoce a zeleninu skladovat při určité teplotě a vlhkosti, které jsou pro každý druh jiné.

Sklady ovoce a zeleniny

Například kořenová a listová zelenina by se měla uchovávat při teplotě ±0 °C a relativní vlhkosti 85–95 %, kdežto jablka vyžadují teplotu v rozmezí +1 °C až +4 °C a 92–95% vlhkost. Minimální odvlhčení je zásadní pro zajištění minimálního úbytku hmotnosti a poklesu kvality. Při odvlhčení o více než 5 % již salát nelze prodat. Další výzvou, kterou je třeba zdolat, je prevence rozkladu a hniloby – proto je třeba zajistit dobré větrání chlazeného zboží.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies