Refrigeration technology for supermarkets

Supermarkety

Kromě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků jsou základními produkty pro maloobchodní prodejce potravin zmrazené balené produkty. Je nesmírně důležité, aby požadované teploty chladicího řetězce byly během skladování udržovány na stejné hodnotě.

Supermarkety

Pro stanovení, která chladicí jednotka je pro daný účel nejvhodnější, je třeba zvážit velikost prostoru určeného pro skladování chlazeného zboží a druh zboží. Pro maloobchodní prodejce potravin je typické rychloobrátkové zboží, jehož skladovací doby se pohybují od jednoho do tří dnů. Pro zajištění, že teplota ve vnitřním prostoru zůstane konstantní, je třeba při návrhu chladicího výkonu výparníku zohlednit rozměry skladovacího prostoru. Navrhování a stavění jednotek správného tvaru a rozměrů vede k dostupnosti většího prostoru pro skladování výrobků, a tedy k menším ztrátám prostoru a větší efektivitě jeho využití.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies