Cooling Systems for refrigerated Display Cases & Bar Counters

Výkladní skříně a barové pulty

Chlazené výkladní skříně i chlazené barové pulty poskytující výstavní prostor pro široký sortiment nápojů a čerstvých balených potravin hrají zásadní roli při udržování svého obsahu v chladném stavu a zachování jeho kvality.

Výkladní skříně a barové pulty

Na potraviny se však vztahují přísná nařízení nejen při výrobě, ale i během dodávky a skladování. Pro zajištění osvěžujících nápojů pro hosty musejí být láhve nebo sudy v nápojových pultech obecně udržovány při teplotě +6 °C. Přísady na vaření však často potřebují teploty v rozmezí +2 °C až -20 °C. V obou případech je rozhodujícím kritériem teplota skladování, která musí být udržována na požadované hodnotě. Požadavky na chlazení, zejména pokud se jedná o pohostinství, jsou náročné. Vysoká teplota okolního prostředí a dveře, které se často otevírají a zavírají, představují pro chladicí systémy velkou výzvu. Vysoce účinný přenos tepla a optimální proudění vzduchu v chladicích jednotkách jsou tedy, pokud se jedná o efektivnost a zajištění chlazení, rozhodující.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies