Cooling Systems for refrigerated Display Cases & Bar Counters

Výkladní skříně a barové pulty

Chlazené výkladní skříně i chlazené barové pulty poskytující výstavní prostor pro široký sortiment nápojů a čerstvých balených potravin hrají zásadní roli při udržování svého obsahu v chladném stavu a zachování jeho kvality.

Výkladní skříně a barové pulty

Na potraviny se však vztahují přísná nařízení nejen při výrobě, ale i během dodávky a skladování. Pro zajištění osvěžujících nápojů pro hosty musejí být láhve nebo sudy v nápojových pultech obecně udržovány při teplotě +6 °C. Přísady na vaření však často potřebují teploty v rozmezí +2 °C až -20 °C. V obou případech je rozhodujícím kritériem teplota skladování, která musí být udržována na požadované hodnotě. Požadavky na chlazení, zejména pokud se jedná o pohostinství, jsou náročné. Vysoká teplota okolního prostředí a dveře, které se často otevírají a zavírají, představují pro chladicí systémy velkou výzvu. Vysoce účinný přenos tepla a optimální proudění vzduchu v chladicích jednotkách jsou tedy, pokud se jedná o efektivnost a zajištění chlazení, rozhodující.

Potřebujete vice informací?