Vzduchotechnická zařízení (HVAC)

Regulace teploty

Nemocnice, kanceláře, nákupní centra, továrny a domy – jakákoli budova, na kterou si vzpomenete, vyžaduje nějakou formu systému vzduchotechniky (HVAC).

Vzduchotechnická zařízení (HVAC)

Růst v sektoru stavebnictví zvyšuje poptávku
Rychlý nárůst objemu stavebních projektů a zvyšující se objem prodeje komerčních budov a obytných prostor po celém světě generuje růst sektoru HVAC. Zejména rostoucí urbanizace a industrializace v rozvíjejících se zemích vytvořily poptávku po větším počtu továren a obytných komplexů vybavených vzduchotechnickými systémy.

Úsilí zaměřené na energetickou úspornost
Energetická úspornost je nyní u nových instalací systémů HVAC klíčovým požadavkem. Vlády na celém světě zavedly regulace zaměřené na podporu výroby systémů HVAC, které splňují odvětvové normy pro energetickou úspornost provozu.

Inteligentnější systémy
Trh vzduchotechnických zařízení čeká inteligentní budoucnost díky pokrokům v inteligentních technologiích. Sem patří systémy pro monitorování energetické spotřeby budov a řízení spotřeby energie systému HVAC.

Řešení pro každou aplikaci
Společnost Kelvion má optimální řešení výměny tepla pro vytápění, ventilaci, klimatizaci i chlazení. Naše zařízení zajišťují, aby byla dosažena správná teplota – od plaveckých bazénů a solárních jednotek až po systémy dálkového vytápění.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies