Základní chemické látky

Bezpečná řešení pro chemickou výrobu

Základní chemické látky jsou stavebními bloky pro široké spektrum produktů používaných v průmyslových procesech i běžným spotřebitelem. Patří mezi ně kyselina sírová, kyselina fosforečná, čpavek, hydroxid sodný a chlór. Kyselina sírová je chemickou látkou vyráběnou v největším počtu výrobních zařízení a je základní složkou pro stovky sloučenin požadovaných téměř každým průmyslovým sektorem.

Základní chemické látky

Spotřeba H2SO4 dané země ukazuje na úroveň její industrializace. Během posledních 10 let vzrostla celosvětová spotřeba o 25 %. Přibližně 17 % celosvětové výroby kyseliny sírové se používá při 20 chemických procesech včetně výroby kyseliny fosforečné, oxidu titaničitého, čpavku a metalurgických aplikací. Výroba základních chemických látek je energeticky náročná a výrobci čelí výzvám spočívajícím v zajišťování spolehlivých dodávek elektřiny za konkurenceschopné ceny a dodržování stále přísnějších ekologických a bezpečnostních předpisů. Kyselina sírová je, společně s mnoha dalšími chemickými látkami, vysoce žíravá a vyžaduje opatrnou manipulaci.

Jakékoliv zařízení, které s ní přijde do styku, musí být schopné odolat jejím žíravým účinkům. U nás ve společnosti Kelvion chápeme, jak je v tomto ohledu výběr správného materiálu důležitý. Pro výrobu kyseliny sírové nabízíme rozebíratelné deskové výměníky tepla vyrobené z materiálů ze speciální slitiny tak, aby vyhovovaly požadavkům procesu. Deskové výměníky tepla poskytují nejvyšší úrovně tepelného přenosu a jejich údržba je snadná. Pomocí volby správného materiálu pro desky a těsnění zajišťujeme dlouhodobou životnost. Tam, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost, poskytujeme laserem svařované kazety, ve kterých proudí kritické médium v hermeticky uzavřených mezerách mezi deskami.

Naše plně svařovaná jednotka K°Bloc je správnou volbou pro procesy používající nebezpečná média. Například plynný chlór z alkalické elektrolýzy chlóru – používaný pro výrobu chlóru, vodíku a hydroxidu sodného – lze bezpečně ochlazovat v jednotce K°Bloc. Díky našim hlubokým znalostem technologických procesů zajišťujeme, že zákazníci mají k dispozici správné řešení chlazení nebo ohřevu pro své chemické výrobní provozy.  

Potřebujete vice informací?