Základní chemické látky

Bezpečná řešení pro chemickou výrobu

Základní chemické látky jsou stavebními bloky pro široké spektrum produktů používaných v průmyslových procesech i běžným spotřebitelem. Patří mezi ně kyselina sírová, kyselina fosforečná, čpavek, hydroxid sodný a chlór. Kyselina sírová je chemickou látkou vyráběnou v největším počtu výrobních zařízení a je základní složkou pro stovky sloučenin požadovaných téměř každým průmyslovým sektorem.

Základní chemické látky

Spotřeba H2SO4 dané země ukazuje na úroveň její industrializace. Během posledních 10 let vzrostla celosvětová spotřeba o 25 %. Přibližně 17 % celosvětové výroby kyseliny sírové se používá při 20 chemických procesech včetně výroby kyseliny fosforečné, oxidu titaničitého, čpavku a metalurgických aplikací. Výroba základních chemických látek je energeticky náročná a výrobci čelí výzvám spočívajícím v zajišťování spolehlivých dodávek elektřiny za konkurenceschopné ceny a dodržování stále přísnějších ekologických a bezpečnostních předpisů. Kyselina sírová je, společně s mnoha dalšími chemickými látkami, vysoce žíravá a vyžaduje opatrnou manipulaci.

Jakékoliv zařízení, které s ní přijde do styku, musí být schopné odolat jejím žíravým účinkům. U nás ve společnosti Kelvion chápeme, jak je v tomto ohledu výběr správného materiálu důležitý. Pro výrobu kyseliny sírové nabízíme rozebíratelné deskové výměníky tepla vyrobené z materiálů ze speciální slitiny tak, aby vyhovovaly požadavkům procesu. Deskové výměníky tepla poskytují nejvyšší úrovně tepelného přenosu a jejich údržba je snadná. Pomocí volby správného materiálu pro desky a těsnění zajišťujeme dlouhodobou životnost. Tam, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost, poskytujeme laserem svařované kazety, ve kterých proudí kritické médium v hermeticky uzavřených mezerách mezi deskami.

Naše plně svařovaná jednotka K°Bloc je správnou volbou pro procesy používající nebezpečná média. Například plynný chlór z alkalické elektrolýzy chlóru – používaný pro výrobu chlóru, vodíku a hydroxidu sodného – lze bezpečně ochlazovat v jednotce K°Bloc. Díky našim hlubokým znalostem technologických procesů zajišťujeme, že zákazníci mají k dispozici správné řešení chlazení nebo ohřevu pro své chemické výrobní provozy.  

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies