Refrigeration technology for meat processing applications

Zpracování masa

Pro zpracování, skladování a přípravu masa bylo vyvinuto mnoho systémů. Dobré chlazení hraje rozhodující roli především v oblasti skladování a následného zpracování.

Zpracování masa

Primárním cílem na jatkách je rychlé ochlazení zpracovávaného masa a udržování jeho bezvadné hygienické kvality, včetně prevence úbytku hmotnosti. Pro dosažení tohoto cíle musí být vnitřní teplota masa po usmrcení zvířete snižována po spojité chladicí křivce. U půlek bouraného vepřového nebo hovězího masa musí být tato vnitřní teplota dosažena v určité lhůtě. Vyžadují se rychlosti vzduchu proudícího směrem k produktu 2–3 m/s, ale i vyšší.

U drůbeže stanoví hygienické nařízení 2004/853 ES pro potraviny živočišného původu specifickou vnitřní teplotu.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies