Refrigeration technology for meat processing applications

Zpracování masa

Pro zpracování, skladování a přípravu masa bylo vyvinuto mnoho systémů. Dobré chlazení hraje rozhodující roli především v oblasti skladování a následného zpracování.

Zpracování masa

Primárním cílem na jatkách je rychlé ochlazení zpracovávaného masa a udržování jeho bezvadné hygienické kvality, včetně prevence úbytku hmotnosti. Pro dosažení tohoto cíle musí být vnitřní teplota masa po usmrcení zvířete snižována po spojité chladicí křivce. U půlek bouraného vepřového nebo hovězího masa musí být tato vnitřní teplota dosažena v určité lhůtě. Vyžadují se rychlosti vzduchu proudícího směrem k produktu 2–3 m/s, ale i vyšší.

U drůbeže stanoví hygienické nařízení 2004/853 ES pro potraviny živočišného původu specifickou vnitřní teplotu.

Potřebujete vice informací?