Chlazení / distribuční centra

Asropa Food GmbH

Růst je vítán. Ale rychlý růst představuje problémy. Asropa Food GmbH, rodinná firma Truongových, rostla v posledních letech velmi rychle. Firma, která začínala v osmdesátých letech minulého století v Klosterwallu v Hamburku, se stala jedním z největších dovozců asijských potravin.

Kelvion References Refrigeration Asropa Food

Společnost dováží vše, co se používá v asijské kuchyni, z Vietnamu, Kambodže, Laosu a Thajska. Zákazníci po celé Evropě jsou zásobováni ze sídla společnosti v Glinde. Každý den přijíždějí dva kontejnery: nudle, rýže, ryby, maso, zelenina a koření. Stále větší část zboží je zmrazená. Staré zařízení v Hamburku rychle přestalo stačit a rodina Truongova koupila logistickou halu ve Šlesvicku-Holštýnsku. V roce 2015 přidali 14 000 metrů čtverečních chlazeného skladu s pěti energeticky úspornými chladiči s vysokým výkonem řady Küba SG vybavenými ventilátory s technologií EC pro zajištění spolehlivých teplot zmrazování. Byly použity výparníky společnosti Kelvion. Rodina Truongova již měla pozitivní zkušenosti s chladicími místnostmi ve svém vlastním supermarketu. Mimochodem, tento supermarket stále ještě existuje. Rodina Truongova si přála udržitelné řešení pro zmrazování na velmi nízké teploty: odolný systém, který bude zajištěnou investicí pro další desetiletí a který bude dobře promyšlen z hlediska dopadů na životní prostředí. Wassim Dahche, dodavatel chladicích systémů, pečlivě naslouchal, analyzoval výsledné požadavky a doporučil transkritický systém CO2 Booster Rack s odmrazováním na bázi glykolu a zásobním systémem tepelné energie o objemu 3 000 litrů, který využívá odpadní teplo k vytápění kanceláří a společenských prostor.

Výkonný ředitel Hu Truong velmi pečlivě studoval kalkulace a z odhadovaných nákladů nebyl vůbec nadšený. Ale nakonec souhlasil, protože: potenciální úspory provozních nákladů v porovnání s tradičním systémem hlubokého zmrazování byly 20 000 eur pro instalovaný systém na bázi CO2 za rok! Zde se uplatnil také Národní akční plán pro energetickou účinnost NAPE* (National Action Plan on Energy Efficiency), který poskytuje finanční prostředky pro energeticky úsporné chladicí systémy. Tím se objem investičních prostředků snížil. Všechny tyto argumenty jej nakonec přesvědčily. Nový systém pro hluboké zmrazování je navržen pro 10 000 tun chlazených potravin. To odpovídá 1 700 paletám: prostor je tedy dostatečně velký, aby umožnil budoucí expanzi. Zboží je dodáváno ve zmrazeném stavu. Každý den přijíždějí dva 40tunové kontejnery s novým zbožím. „Velké množství zpracovaného materiálu znamená, že zaměstnanci neustále vstupují do skladu pro zmrazování při velmi nízkých teplotách za účelem skladování zboží nebo kompletace a vychystávání objednávek,“ říká Wassim Dahche, který se na plánování nové budovy podílel. To znamenalo, že byl schopen plánovat v souladu s potřebami společnosti. Uzávěr studeného vzduchu, který byl původně zvažován, byl nakonec zrušen. Na místě zóny pro dodávku / uzávěru studeného vzduchu nakonec vznikla místnost pro vychystávání se středotepelným chlazením.

Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food
Kelvion References Refrigeration Asropa Food

Dva stropní chladiče s ventilátory typu Küba DPA 043-CN, které vypouštějí vzduch na obou stranách, vytvářejí rovnoměrné rozdělení vzduchu, které zajišťuje, že řetězec chlazení je udržován spolehlivě na optimálním průtoku a že současně bude redukována rychlost vzduchu. Pracovníci tak nejsou neustále vystaveni průvanu. Odtud mohou vstupovat do chlazeného skladu automatickými dveřmi. Místnost pro čerstvé potraviny se středotepelným chlazením o rozloze 600 čtverečných metrů pro ovoce a zeleninu je začleněna do koncepce chlazení na jedné straně. Dvě zařízení SGB 56-F61 zde zajišťují konstantní pokojovou teplotu. „Vypadalo to, že dva vzduchové chladiče povedou k předimenzování. Ale u tohoto návrhu máme možnost tuto místnost pro čerstvé potraviny dodatečně přeměnit na místnost pro zmrazování na velmi nízké teploty, aniž bychom museli provádět stavební úpravy,“ říká Wassim Dahche. V místnosti pro chlazení na nízké teploty bylo nainstalováno pět chladičů s vysokým výkonem typu Küba SGB 56-F82 – s upraveným dosahem vzduchu, na který jsme u produktů společnosti Kelvion zvyklí. Mobilní regálový systém umožňuje nejen rychlý přístup a skladování jednotlivých druhů produktů, ale byl zahrnut již v návrhu systému chlazení. Každý vzduchový chladič SG je vybaven velmi výkonným ventilátorem s technologií EC.

Technologie EC snižuje spotřebu energie v průměru o 30 %. Jednotka ventilátoru může být zavěšená a opatřená prstencovým topným tělesem. Všechny vzduchové chladiče jsou vybaveny odmrazovacími kryty s uzávěry a odkapními miskami s dvojitou tepelnou izolací. Toto uspořádání umožňuje účinné odmrazování kondenzátorů. Odkapní miska zabraňuje kondenzaci vody ve spodní části a snižuje přenos tepla při odmrazování. Odmrazovací kryty napomáhají pohybu tepla od chladiče do místnosti. Toto uspořádání zkracuje dobu potřebnou k odmrazení, zabraňuje tvorbě námrazy a výrazně snižuje spotřebu energie. Jednotky chladičů se odmrazují automaticky v pravidelných intervalech na základě požadavku a jsou řízeny snímači teploty vstupního a výstupního vzduchu. Výsledkem jsou konstantní teploty kolem -23 °C i během procesu odmrazování. „Tento systém je velmi účinný a je vybaven revoluční technologií. V neposlední řadě proto, že CO2 je trvale dostupné za pevné ceny. Tuto záruku u jiných chladiv nemáte,“ potvrzuje Wassim Dahche a zdůrazňuje: „Nainstalovali jsme zde bezúdržbové zařízení pro hluboké zmrazování, které je na hranici současných technologických možností a dává prostor pro budoucí vývoj.“

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?