POTRAVINÁŘSTVÍ A VÝROBA NÁPOJŮ / PIVOVAR

Duration Brewing

Popularita tradičního piva narůstá, avšak v mnoha pivovarech je pouze jedním z několika dostupných produktů. K výrobě tohoto druhu piva jsou zapotřebí chladiče mladiny s poněkud větší šířkou mezery, aby bylo možné pomocí téže linky vařit piva s nižším zákalem i silně chmelené varianty. Nový deskový výměník tepla NL80M představuje ideální kombinaci všestrannosti a efektivity pro tento typ provozu. Tyto výměníky se používají například v novém pivovaru Duration Brewing. Realizace počátečního nápadu postavit malý soukromý pivovar trvala pouhé dva roky: v roce 2017 měli zakladatelé společnosti Duration Brewing vizi rozšířit trh o svoji vlastní individuální nabídku piv. Sen se stal skutečností na podzim roku 2019 po dokončení pivovaru ve West Acre (Norfolk, Anglie) a přidružené stáčírny.

Linka je malá, ale přesto výkonná, a především disponuje flexibilním uspořádáním. Proto nyní může společnost Duration Brewing vařit ležák nebo varianty s využitím hybridní fermentace a současně také silně chmelená piva belgického typu, nebo dokonce tradiční piva amerického stylu. Společnost Duration Brewing pověřila plánováním a výstavbou pivovaru bavorskou firmu BrauKon GmbH ze Seeonu v Německu.

Dobře navržené chlazení mladiny
Jednou ze součástí, která je kriticky důležitá pro zajištění flexibility pivovaru, je chladič mladiny. Chladič mladiny má často podobu deskového výměníku tepla z důvodu malé prostorové náročnosti a nízkých investičních nákladů. Šířka mezery výměníku tepla určuje, které typy piva bude možné vyrábět. Pokud je chladič navržen výhradně pro jednoduchá svrchně kvašená piva, například s použitím desek Kelvion řady NT, disponuje mezerami o velikosti přibližně 3 mm, které jsou však příliš úzké pro silněji chmelené varianty. Nebylo by možné zajistit spolehlivý průchod zákalu chladičem a v nejhorším možném případě by mohlo dojít k úplnému zanesení ještě před dokončením chlazení.

Aby bylo možné již na počátku eliminovat jakékoli znehodnocení při zpracování, doporučuje společnost BrauKon používat pro silně chmelená piva deskové výměníky tepla řady NF (např. NF100M) od společnosti Kelvion. „Použití větší šířky mezery však také znamená, že není možné zajistit takovou účinnost přenosu tepla jako v případě menších průtočných mezer,“ vysvětluje Steffen Lieven, projektový manažer společnosti BrauKon.

Dlouhá provozní životnost a vysoká účinnost
Deskový výměník řady NL nyní nabízí ideální poměr flexibility a účinnosti. Je vhodný pro použití s provozními tlaky > 20 barů, umožňuje připojení se jmenovitým průměrem 80 mm a nabízí plochu pro tepelnou výměnu o velikosti 0,28 m² na desku. Šířka mezery přibližně 4,2 mm poskytuje dostatečný prostor pro průchod silně chmelených médií a ve srovnání s deskami se šířkou mezery 5 mm zajišťuje i lepší přenos tepla.

Duration Brewing je jedním z průkopníků používajících tento produkt, protože společnost BrauKon vybavila její pivovar chladičem mladiny, který využívá desky řady NL. Lze očekávat, že po zmenšení šířky mezery na přibližně 4,2 mm dojde k výraznému zlepšení přenosu tepla v desítkách procent, což bude mít také za následek snížení spotřeby energie. Kromě zajištění dobré rychlosti přenosu tepla tak dojde také ke snížení rizika zanášení.

Spolehlivá těsnění, jednoduchá montáž
Montážní systém PosLoc a systém těsnění EcoLoc zajišťují jednoduchou montáž výměníku tepla během instalace a údržby. Konstrukční provedení systému PosLoc umožňuje automatické zarovnání desek utěsněných deskových výměníků tepla během montáže a jejich požadované utěsnění. Těsnění EcoLoc je možné snadno upevnit bez použití speciálního nářadí nebo lepidel. Po uzavření zařízení je automaticky zajištěno správné usazení. Díky tomu jsou těsnění vysoce spolehlivá a v případě potřeby je lze rychle a jednoduše vyměnit.

Souhrn
Deskové výměníky tepla řady NL společnosti Kelvion jsou díky své šířce mezery vhodné pro chlazení silně chmelených mladin. Pivovary, které chtějí kromě dalších druhů piv vyrábět také tradiční piva, se mohou přesvědčit o tom, že řada NL nabízí ty správné komponenty.

    Potřebujete vice informací?