Námořní / pohonné systémy

Zařízení pro úpravu vyjetého oleje podle mezinárodní úmluvy Marpol

Zařízení je vlastněno a provozováno společností Oil One, jednou z největších společností na světě zabývající se úpravou vyjetého oleje. Odstředivý separátor od výrobce GEA Westfalia Separator se používá k separaci odpadního neboli řídkého oleje do tří proudů: na vodu, která prochází úpravou předtím, než je vypuštěna do domovního odpadu, kal a pevné částice a regenerovaný olej, který má vysokou obchodní hodnotu. Před separací je třeba kal a odpadní olej upravit. Společnost Pantechnic Ltd, hlavní techničtí konzultanti pro námořní aplikace, aplikace týkající se ropy a plynu a energetické aplikace zajistili na zakázku vyrobenou instalaci pro předběžnou úpravu v souladu s požadavky pro Atex zónu 1. Dodali také váhy, systém na řízení zápachu a automatický řídicí systém Scada.

Kelvion Reference Marine Marpol

Společnost Kelvion jako důvěryhodný partner společnosti Pantechnic a přední světový dodavatel technologie výměny tepla zajistila tři deskové výměníky tepla – dva pro ohřev obsahu míchacího zásobníku a jeden pro ohřev produktu před separací. Dva zásobníky pro předběžnou úpravu o objemu 100 m3 byly použity pro:
 

  • Ohřev kalu a vyjetého oleje na teplotu přibližně 70 °C za účelem aktivace deemulgačních chemických látek
  • Míchání produktu tak, aby došlo k vytvoření disperze s deemulgačními chemickými látkami
  • Prevence sedání kalu a ucpávání zásobníku

Místo tradiční metody spočívající v použití topné spirály ohřívané párou a mechanických (vrtulových) míchadel pro zastavení sedání kalu byl nainstalován speciálně navržený míchací a ohřívací systém přes recirkulační smyčku. Recirkulační čerpadlo dopravuje olej, vodu a pevné částice deskovým výměníkem tepla Free Flow společnosti Kelvion a potrubím s extrahovacími zařízeními, která zároveň zajišťují míchání obsahu zásobníku.

Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol
Kelvion Reference Marine Marpol

Nejnovější model Free Flow je vybaven otvory s konstantní šířkou, které se ideálně hodí pro produkt obsahující částice. Hlavní výhodou tohoto jedinečného systému pro míchání zásobníku je, že zásobník neobsahuje žádná míchadla ani topné spirály, které by „smažily“ olej a zanechávaly usazeniny obsahující uhlovodíky. Před vstupem do centrifugy je produkt zahřát na teplotu 98 °C, a to opět pomocí deskového výměníku společnosti Kelvion. Zařízení pro úpravu vyjetého oleje podle mezinárodní úmluvy Marpol, jediné svého druhu provozované ve východní části Středozemního moře, funguje nepřetržitě od srpna 2015 a produkuje 40 000 tun regenerovaného oleje za rok. Společnost Oil One byla natolik spokojena s výkonem zařízení, že objednala další odstřeďovací zařízení, pro které společnost Kelvion musela vyrobit další deskový výměník tepla.

Potřebujete vice informací?