Skříňový chladič

Účinné a kompaktní chlazení

Skříňový chladič je vodní chladicí systém pro plavidla. Sestává ze svazku trubic ve tvaru písmene U, který je osazen v lodním kufru na boku plavidla, čímž se šetří místo ve strojovně. Lodní kufr je vybaven vstupní a výstupní mřížkou. Chladicí mořská voda vtéká přes vstupní mřížku a protéká kolem svazku trubic ve tvaru písmene U směrem k výstupní mřížce, a ochlazuje tak vodu v trubicích. Chladicího účinku se dosahuje nucenou cirkulací mořské vody, když je plavidlo v pohybu, nebo přirozeným prouděním, když stojí.

Skříňové chladiče lze použít pro širokou škálu aplikací snižování teploty na plavidle, počínaje chlazením hlavních motorů, pomocných motorů a příďových dokormidlovacích zařízení až po klimatizaci a hydraulické systémy. Skříňové chladiče společnosti Kelvion jsou ideální pro malá a středně velká plavidla, mezi něž patří například remorkéry, říční čluny, rybářské lodě, transportéry, říční bagry, zásobovací plavidla, trajekty, ledoborce, nákladní lodě, tankery a chladírenské lodě.

Univerzální technologie, která bude vyhovovat vašim potřebám

Chladicímu výkonu skříňového chladiče společnosti Kelvion se vyrovná pouze jeho univerzálnost. Jeho jednoduchý konstrukční návrh lze konfigurovat v různých verzích a tvarech vyhovujících dostupnému místu a požadavkům na chlazení. Aby pokryly širokou řadu požadavků na chlazení a konstrukčních omezení, jsou skříňové chladiče společnosti Kelvion dostupné v mnoha variantách kruhového a pravoúhlého konstrukčního návrhu. Kruhový tvar je určen zejména pro účely s nižší kapacitou chlazení. Tento typ pokrývá chladicí plochu o rozměrech v rozmezí od 2 do 21 m². Maximální možný průměr svazků je asi 400 mm.

Pravoúhlý tvar se používá při větších chladicích výkonech a pokrývá chladicí plochu o rozměrech mezi 9 až 120 m². Šířka svazku skříňového chladiče dosahuje až přibližně 400 mm, přičemž maximální délka je asi 2000 mm. Vzhledem k tomu, že prostor v lodním kufru vyhrazený skříňovému chladiči je často omezený, musí svazek co nejpřesněji kopírovat tvar trupu lodi, aby vytvořil co největší možnou chladicí plochu. Tohoto cíle je dosaženo vybavením skříňového chladiče svazkem stupňovitě uspořádaným v několika úsecích, z nichž každý má jinou hloubku. Bez ohledu na konstrukční provedení jsou skříňové chladiče společnosti Kelvion dostupné s hloubkou svazku mezi 400 a 1800 mm. Na vyžádání jsou k dispozici dokonce ještě větší typy.

Obrázky, videa

Kelvion Rectangular Box Cooler

Kelvion Rectangular Box Cooler

Kelvion Round Box Cooler

Kelvion Round Box Cooler

Kelvion Rectangular Box Cooler

Kelvion Rectangular Box Cooler

Kelvion Round Box Cooler

Kelvion Round Box Cooler

Potřebujete vice informací?