Utěsněné deskové výměníky tepla

Referenční produkty z hlediska účinnosti

Heat Exchange as a Service

Utěsněné deskové výměníky tepla dokládají naše zaujetí, vědeckou zvídavost a znalosti technologického postupu. Fakta: vysoká účinnost a současně nízké provozní náklady, větší aplikační možnosti při nižších investičních nákladech. Neustálý vývoj sérií desek zaměřený na splnění vašich požadavků týkajících se termodynamického výkonu a dynamického výkonu tekutin také zajišťuje, že můžete dosáhnout maximální ekonomické efektivity. Sortiment žebrování desek, velikostí přípojek, šíří a délek desek umožňuje, aby mohly být přizpůsobeny vašim požadavkům. Používáme montáž umožňující snadnou údržbu a technologie utěsnění, které zajišťují, že servisní náklady a náklady na údržbu budou trvale nízké.

Potřebujete vice informací?