Utěsněné deskové výměníky tepla

Referenční produkty z hlediska účinnosti

Utěsněné deskové výměníky tepla dokládají naše zaujetí, vědeckou zvídavost a znalosti technologického postupu. Fakta: vysoká účinnost a současně nízké provozní náklady, větší aplikační možnosti při nižších investičních nákladech. Neustálý vývoj sérií desek zaměřený na splnění vašich požadavků týkajících se termodynamického výkonu a dynamického výkonu tekutin také zajišťuje, že můžete dosáhnout maximální ekonomické efektivity. Sortiment žebrování desek, velikostí přípojek, šíří a délek desek umožňuje, aby mohly být přizpůsobeny vašim požadavkům. Používáme montáž umožňující snadnou údržbu a technologie utěsnění, které zajišťují, že servisní náklady a náklady na údržbu budou trvale nízké.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies