exec_SELECTquery
array(4 items)
   caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery' (60 chars)
   ERROR => 'Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,
      COERCIBLE) for operation '='
' (104 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_realurl_uniqalias WHERE value_id='97' AND field_alias='titl
      e' AND field_id='uid' AND tablename='tx_wwkelvion_domain_model_product' AND
      lang=15 AND value_alias='ケルビオン-kme-kmex' ORDER BY expire LIMIT 1
' (226 chars) debug_backtrace => '{closure}#25 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#24 // TYPO3\CMS\Cor
      e\Core\Bootstrap->handleRequest#79 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
      ->handleRequest#319 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
      211 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#195 /
      / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#687
      // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYP
      O3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->render#825 // TYPO
      3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->renderFluidView#106
       // TYPO3Fluid\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#340 // layout_Default
      _html_5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->render#201 // TYPO3Fluid\Flu
      id\ViewHelpers\SpacelessViewHelper::renderStatic#1800 // layout_Default_html
      _5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->{closure}#55 // TYPO3Fluid\Fluid\
      Core\ViewHelper\AbstractViewHelper::renderStatic#496 // TYPO3Fluid\Fluid\Cor
      e\ViewHelper\ViewHelperInvoker->invoke#524 // TYPO3Fluid\Fluid\Core\ViewHelp
      er\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#79 // TYPO3\CMS\Fluid\Co
      re\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#252 // call_user_func_arr
      ay#123 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\CObjectViewHelper->render# // TYPO3\CM
      S\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#154 // TYPO3\C
      MS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYPO3\CMS\Fro
      ntend\ContentObject\UserContentObject->render#825 // TYPO3\CMS\Frontend\Cont
      entObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array
      #6385 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bo
      otstrap->handleRequest#186 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRequestHandl
      er->handleRequest#199 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatch#91 // TY
      PO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#85 // TYPO3\
      CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 // call_us
      er_func_array#316 // Wen...
' (3441 chars)
exec_SELECTquery
array(4 items)
   caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery' (60 chars)
   ERROR => 'Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,
      COERCIBLE) for operation '='
' (104 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT value_id FROM tx_realurl_uniqalias WHERE value_alias='ケルビオン
      -kme-kmex' AND field_alias='title' AND field_id='uid' AND tablename='tx_wwke
      lvion_domain_model_product' AND (expire=0 OR expire>1701377472) LIMIT 1
' (223 chars) debug_backtrace => '{closure}#25 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#24 // TYPO3\CMS\Cor
      e\Core\Bootstrap->handleRequest#79 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
      ->handleRequest#319 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
      211 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#195 /
      / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#687
      // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYP
      O3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->render#825 // TYPO
      3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->renderFluidView#106
       // TYPO3Fluid\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#340 // layout_Default
      _html_5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->render#201 // TYPO3Fluid\Flu
      id\ViewHelpers\SpacelessViewHelper::renderStatic#1800 // layout_Default_html
      _5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->{closure}#55 // TYPO3Fluid\Fluid\
      Core\ViewHelper\AbstractViewHelper::renderStatic#496 // TYPO3Fluid\Fluid\Cor
      e\ViewHelper\ViewHelperInvoker->invoke#524 // TYPO3Fluid\Fluid\Core\ViewHelp
      er\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#79 // TYPO3\CMS\Fluid\Co
      re\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#252 // call_user_func_arr
      ay#123 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\CObjectViewHelper->render# // TYPO3\CM
      S\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#154 // TYPO3\C
      MS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYPO3\CMS\Fro
      ntend\ContentObject\UserContentObject->render#825 // TYPO3\CMS\Frontend\Cont
      entObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array
      #6385 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bo
      otstrap->handleRequest#186 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRequestHandl
      er->handleRequest#199 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatch#91 // TY
      PO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#85 // TYPO3\
      CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 // call_us
      er_func_array#316 // Wen...
' (3518 chars)
exec_SELECTquery
array(4 items)
   caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery' (60 chars)
   ERROR => 'Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,
      COERCIBLE) for operation '='
' (104 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_realurl_uniqalias WHERE value_id='97' AND field_alias='titl
      e' AND field_id='uid' AND tablename='tx_wwkelvion_domain_model_product' AND
      lang=15 AND value_alias='ケルビオン-kme-kmex' ORDER BY expire LIMIT 1
' (226 chars) debug_backtrace => '{closure}#25 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#24 // TYPO3\CMS\Cor
      e\Core\Bootstrap->handleRequest#79 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
      ->handleRequest#319 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
      211 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#195 /
      / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#687
      // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYP
      O3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->render#825 // TYPO
      3\CMS\Frontend\ContentObject\FluidTemplateContentObject->renderFluidView#106
       // TYPO3Fluid\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#340 // layout_Default
      _html_5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->render#201 // TYPO3Fluid\Flu
      id\ViewHelpers\SpacelessViewHelper::renderStatic#1800 // layout_Default_html
      _5b4eda958dd66df2e885b7a4a93442a3145d5bdd->{closure}#55 // TYPO3Fluid\Fluid\
      Core\ViewHelper\AbstractViewHelper::renderStatic#496 // TYPO3Fluid\Fluid\Cor
      e\ViewHelper\ViewHelperInvoker->invoke#524 // TYPO3Fluid\Fluid\Core\ViewHelp
      er\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#79 // TYPO3\CMS\Fluid\Co
      re\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#252 // call_user_func_arr
      ay#123 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\CObjectViewHelper->render# // TYPO3\CM
      S\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#154 // TYPO3\C
      MS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#741 // TYPO3\CMS\Fro
      ntend\ContentObject\UserContentObject->render#825 // TYPO3\CMS\Frontend\Cont
      entObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array
      #6385 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bo
      otstrap->handleRequest#186 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRequestHandl
      er->handleRequest#199 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatch#91 // TY
      PO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#85 // TYPO3\
      CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 // call_us
      er_func_array#316 // Wen...
' (3441 chars)
Komerční vzduchový chladič Kelvion KME a KMEX | Kelvion

Technická řešení se zeleným životním cyklem

Kelvion KME/KMEX

Selection Software

Za účelem projektování a výroby komponent chladicích systémů jsme vytvořili přístup nazvaný „zelený životní cyklus“. Tento přístup zajišťuje kromě dobrého využití výrobků podle našeho katalogu i dobrou zůstatkovou cenu na konci jejich životnosti. Vytvořili jsme technický program recyklace našich produktů již v okamžiku jejich projektování. Nabízíme rozšířenou řadu jednotek chladiče s náplní CO2 pro komerční a maloobchodní chladicí aplikace. Chladiče byly optimalizovány tak, aby splňovaly různé požadavky na projektování systémů na bázi CO2, kde jsou proměnnými nadkritické, podkritické a trvalé tlaky.

Obrázky, videa

Kelvion Commercial Air Cooler KME

Kelvion Commercial Air Cooler KME

Kelvion Commercial Air Cooler KME

Kelvion Commercial Air Cooler KME

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?