Na zakázku upravený průmyslový vzduchový chladič určený pro montáž na strop

Kelvion LLK

Selection Software

Potravinářství je pro nás důležitým trhem. Téměř všichni dodavatelé energie pro zmrazování a chlazení ve formě zmrazovacích tunelů a spirál používají naše zařízení. Pro každou aplikaci navrhujeme společně se zákazníkem diskrétním způsobem licencované (OEM) řešení, které vyhovuje jeho potřebám. Zajistíme řešení, které přesně vyhovuje dané situaci, v široké škále výrobků: od kompaktních mrazicích zařízení až po obří rychlozmrazovací zařízení IQF (technologie výroby zmrazených produktů přizpůsobená malým křehkým produktům), mrazicí zařízení pro zboží v kartonových krabicích, spirálová mrazicí zařízení, vícepásové tunely a speciální in-line mrazicí/chladicí zařízení.

Popis

Supermarkety a distribuční centra jsou většinou provozována s důrazem na minimalizaci provozních nákladů. Naše zkušenosti z uplynulých let však říkají, že tato strategie nebývá příliš efektivní. Běžně dostupné chladiče zejména od neznačkových dodavatelů, které se po krátké době zanesou nečistotami z kartonových krabic a vysokozdvižných vozíků, poskytují nevalný výkon. Tím se sníží účinnost a spolehlivost celého zařízení a zvýší se jeho hlučnost, náklady na energie a celkové provozní náklady.

Nasloucháním našim nejlepším zákazníkům jsme vytvořili vzduchové chladiče speciálně navržené pro jejich distribuční centra s ultra tichým chodem a velmi nízkou spotřebou energie. Součástí konstrukce jsou zavěšené panely, které umožňují rychlé a důkladné čištění.

Pro místnosti distribučních center se zmrazováním na velmi nízkou teplotu jsme vytvořili množství doplňků, které snižují energetické ztráty při odmrazování. Všechna tato opatření umožňují koncovému uživateli soustředit se na to, co má dělat: dodat zásilku přesně na čas.

Produkt Kelvion LLK se používá i tam, kde je zapotřebí zajistit vhodné klima. Pocházíte-li z nížin, asi netušíte, že naše vzduchové chladiče chladí většinu umělých sjezdovek po celém světě. Někteří podnikatelé v Beneluxu, kteří nebyli spokojeni s možnostmi pro lyžování ve své zemi, vybudovali umělé sjezdovky. Ty zpočátku nebyly chlazeny, ale dnes jsou.

Byli jsme vybráni jako logický partner pro vybudování vzduchových chladičů pro tuto konkrétní aplikaci.

V současné době najdete naše vzduchové chladiče, které slouží nadšencům z řad lyžařů, od Německa po Španělsko, stejně jako od Beneluxu až po Dubaj. Chladiče pro umělé svahy musí splňovat velmi specifické požadavky na dosah chlazení vzduchu, vytváření námrazy a pro úrovně hluku.

Produkt Kelvion LLK je zkonstruován tak, aby splňoval náročné požadavky uvedené výše. Vzduchové chladiče mají garantovaný výkon i v nepříznivých podmínkách. Dlouhé doby provozu mezi jednotlivými odmrazovacími intervaly jsou možné díky odstupňovaným vzdálenostem mezi žebry. Konstrukce je zapuštěná do stropu (LLK.p) nebo podlahová (LLK.s) a údržba není náročná. Vzduchové chladiče se dodávají v provedení z širokého výběru materiálů, konfigurací trubek, s ventilátory s externím tlakem a příslušenstvím podle vašich požadavků. Vzhledem k tomu, že produkt Kelvion LLK má tuhou modulární konstrukci, je jeho výběr vždy prováděn ve spolupráci se zkušenými pracovníky.

Obrázky, videa

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Kelvion Goedhart Customized Air Cooler DTO LLK

Výhody

  • Průmyslový vzduchový chladič navržený tak, aby vyhovoval vašim potřebám
  • Vysoká kvalita povrchové úpravy díky vysokým nárokům na konstrukční návrh
  • Garantovaný výkon i v nepříznivých podmínkách
  • Úplná integrace do vašeho chladicího zařízení
  • Zapuštěné provedení, nenáročná údržba
  • Velký výběr materiálů a příslušenství
  • Ventilátory s externím statickým tlakem pro překonání odporu na straně vzduchu
  • Výběr vždy prováděn ve spolupráci se zkušenými kolegy

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?