Přizpůsobená řešení s certifikovanou kvalitou

Výměník tepla pro výfukové plyny

Chladič EGR vytvořený v úzké spolupráci s našimi zákazníky pro středněběžné a pomaluběžné motory zajišťuje, že recirkulační výfukový plyn bude smíchán se vzduchem pro spalovací proces při nejnižší možné teplotě.

Popis

Chladiče EGR jsou základním prvkem systémů EGR pro nové generace motorů, které již nyní splňují budoucí požadavky týkající se emisí Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization, IMO), Agentury Spojených států pro ochranu životního prostředí (US Emission Protection Agency, EPA), EURO atd. Vytvořili jsme různé konstrukční návrhy chladiče podle různých požadavků na chladiče EGR pro 2dobé a 4dobé motory.

Patentovaný konstrukční návrh pro 4dobé motory s vysokotlakým systémem EGR umožňuje chlazení výfukových plynů, z nichž některé mají teplotu vyšší než 700 °C, na teplotu 50 °C. Všechny zkoušky prováděné u zákazníků v jejich zařízeních prokázaly shodu s výsledky znečištění prováděnými v rámci výzkumu Výzkumného centra pro motory s vnitřním spalováním a termodynamiku Univerzity v Rostocku, Německo. Tyto zkoušky ověřují shodu provozních parametrů, zejména znečištění a přeneseného tepelného výkonu. Jsou implementovány sofistikované nástroje pro predikci životnosti a spolehlivosti chladiče za extrémních provozních podmínek.

Obrázky, videa

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Výhody

  • Bezpečnost při extrémních podmínkách
  • Kompaktní konstrukční návrh – nízká hmotnost a malé nároky na prostor
  • Jednoduchá montáž díky zásuvné technologii
  • Maximální účinnost procesu a disponibilita
  • Konfigurace žebrované trubky a geometrie žeber optimalizovány podle CFD
  • Minimalizované zanášení nečistotami na chladicím povrchu, který je v kontaktu s plynem
  • Reliéfní a speciálně navržené konstrukce na povrchu žeber pro efektivní usměrnění proudu vzduchu výměníkem tepla

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?