INICIATIVA KELVION´S ESG

Na cestě k udržitelné budoucnosti

Jsme přesvědčeni, že zásady ESG jsou klíčové pro zajištění naší budoucnosti jako silné a odolné společnosti, která bude poskytovat dlouhodobou hodnotu našim zákazníkům a obchodním partnerům. Proto je ESG důležitou základní součástí firemní strategie společnosti Kelvion. Svůj závazek v oblasti ESG demonstrujeme prostřednictvím našeho přístupu "R3":

Naším cílem je Respektovat všechny zaměstnance, Omezit neudržitelné využívání zdrojů a Transparentně o tomto přístupu informovat naše obchodní partnery a zúčastněné strany.

Společně s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli hledíme na udržitelnou budoucnost a naše rozhodovací procesy zahrnují jak obchodní hlediska, tak ekologické a sociální aspekty. To je základem našeho 360stupňového pohledu na naše hodnotové a výrobní řetězce s cílem dále zlepšovat výkonnost, produkty a urychlovat udržitelný růst naší společnosti. Jsme plně odhodláni podporovat naše zákazníky, abychom podpořili udržitelné podnikání a zajistili si dlouhodobý úspěch.

Potřebujete vice informací?