Historie

Od GEA ke Kelvion

Od svého počátku pod názvem GEA v roce 1920 urazila společnost Kelvion, jak se nazývá od roku 2015, dlouhou cestu.

Počátky našeho podnikání v oboru výměníků tepla sahají do roku 1920, kdy byla Otto Happelem založena společnost GEA jako Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen. Během prvních desetiletí společnost rychle rozšiřovala své činnosti týkající se výměny tepla a stala se inovátorem v oboru tepelného inženýrství a tvůrcem technologických standardů. V roce 1999 byla společnost GEA převzata společností mg technologies AG (právním nástupcem Metallgesellschaftu) a společný podnik byl v roce 2005 přejmenován na GEA Group AG. V roce 2010 společnost GEA sloučila všechny své činnosti týkající se výměníků tepla do jednoho segmentu („HX“). V roce 2014 se GEA Heat Exchangers stala akvizicí fondu Triton.

Pod novým jménem byla hlavní oblast činnosti segmentu GEA Heat Exchangers formálně oddělena od skupiny GEA Group AG, a tak začala samostatná historie společnosti Kelvion. Zbývající segmenty divize výměny tepla jsou v současnosti provozovány pod svými vlastními názvy: DencoHappel (původně Air Treatment Business) a Enexio (původně Power Cooling Solutions Business).

Název společnosti vzdává hold lordu Kelvinovi (1824–1907). Lord Kelvin formuloval zákony termodynamiky a na jeho počest byla pojmenována jednotka absolutní teplotní stupnice – kelvin.

Milníky

1920: Založení společnosti GEA v Bochumi Otto Happelem, st. (narozen 1882)

Dne 2. února 1920 byla založena společnost GEA, jejíž název vznikl zkrácením původního německého názvu „Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen mbH“. Zásluhu měl na tom muž, který byl srdcem a duší podnikatelem, měl výjimečné technické nadání a touhu objevovat technické inovace.

1922: Happelův chladicí systém s uzavřeným okruhem a žebrovanými trubkami s eliptickým průřezem

První cíl Otto Happela byl jasný: zavést v Německu „chlazení na bázi uzavřeného okruhu“ a vyvinout jej co možná nejrychleji pro použití ve velkých zařízeních. Pouhé dva roky po založení své malé firmy tohoto cíle dosáhl, přičemž Happelův chladicí systém s uzavřeným okruhem se lišil od produktů jeho evropských i zámořských konkurentů pouze v jediném, ale důležitém aspektu. Namísto konvenčního výměníku tepla (výměníky s trubkami s kruhovým průřezem obalenými žebrováním nebo s nalisovanými obdélníkovými žebry) Happel instaloval „žebrovanou trubku s eliptickým průřezem“, svůj první technický vývoj, který do dnešních dnů zůstává jedním z hlavních produktů sortimentu pro výměnu tepla společnosti GEA.

1925: Přejmenování na GEA Luftkühlergesellschaft mbH

Dne 15. února 1925 Happel přejmenoval svou společnost na „GEA Luftkühlergesellschaft mbH“, Bochum. Díky svým technicky vyspělým produktům se rychle rozvíjela a získala si dobré jméno. Jen o dva roky později GEA vytvořila podle svých žebrovaných trubek s eliptickým průřezem vzduchové chladiče pro transformátory, chladiče typu vzduch-voda pro usměrňovače, vzduchové chladiče s nuceným oběhem pro kompresory, chladiče pro dieselové lokomotivy nebo párou poháněná kolejová vozidla.

1935: Vzduchem chlazený kondenzátor – technický mezník

V roce 1935 Otto Happel ve spolupráci s Dr. Kurtem Langem začali vyrábět vzduchem chlazené kondenzátory pro stabilní parní turbíny.

1948: Zemřel Otto Happel st.

Otto Happel st. zemřel 26. prosince 1948 uprostřed veškeré práce a nadějí na nový začátek. Jeho smrt znamenala obrovskou ztrátu, protože nejenže určoval podobu své společnosti jako inženýr-vizionář díky svým novátorským nápadům, ale vedl ji v dobrých i horších dobách jako chytrý obchodník a dynamický organizátor. Navzdory radám svých přátel a příbuzných se vdova po Otto Happelovi, Elisabeth Happelová, rozhodla pokračovat v manželově celoživotním díle pro svého syna Otta, který se narodil v únoru 1948.

1953: Vznik nové divize

Zanedlouho se inženýři společnosti GEA pokusili zavést žebrované trubky eliptického průřezu i do technologie vytápění. Ačkoliv toto úsilí zpočátku nebylo korunováno úspěchem, po válce udělali druhý důležitý krok směrem k diverzifikaci a také ke vzniku nové prosperující divize konvektorů a teplovzdušných topných jednotek. Za účelem snazšího uvedení nových produktů na trh vznikla k 1. lednu 1953 nezávislá pobočka „GEA Konvektorenbau Happel KG“.

Šedesátá léta minulého století: Založení mnoha společností v zahraničí

Rostoucí poptávka po zařízeních vyráběných společností GEA a rostoucí poptávka po místní výrobě vedly v šedesátých letech minulého století k založení mnoha společností v zahraničí. „James Howden – GEA Ltd.“, společný podnik později přejmenovaný na „GEA Airexchangers Ltd. London“ s výrobním zařízením v Severním Irsku byl založen v Glasgow v roce 1961. V roce 1963 následovalo založení společnosti „GEA Scambiatori di Calore R.r.l.“ v Itálii a společnosti „GEA Warmtetransport B.V.“ v Nizozemsku. V témže roce byla založena společnost „GEA Airexchangers, Inc.“ v New Yorku. V roce 1964 byla založena španělská pobočka „Compania GEA Iberica S.A.“ v Burgos, přičemž její výrobní zařízení bylo z důvodu překonání celních bariér později umístěno v Yurre u města Bilbao. V roce 1969 nakoupila společnost GEA Luftkühler GmbH & Co. 85 % akcií společnosti „Renzmann & Grünewald KG“ se sídlem v Monzigen an der Nahe a později se stala specializovaným výrobcem chladičů pro transformátory chlazené vodou.

Sedmdesátá léta: další expanze podnikání v globálním měřítku

Strojírenská společnost „GEA Power Cooling Systems, Inc.“ se sídlem v San Diegu v americkém státě Kalifornie (1977) a výrobní společnost „GEA Rainey Corp.“ se sídlem v Tulse v americkém státě Oklahoma (1978) byly posledními z první vlny expanze ve Spojených státech. Na konci sedmdesátých let minulého století došlo k založení nebo převzetí následujících společností: „GEA Aircooled Systems Ltd.“ v Jižní Africe (1975), „GEA do Brasil Intercambiadores Ltda.“ (1976), „GEA Power Cooling Systems, Inc.“ v San Diegu, Kalifornie, USA (1977), „GEA Rainey Corp.“ Tulsa, Oklahoma, USA (1978) a „GEA Ergé-Spirale S.A.“ ve Francii (1978).

1975: Dr. Otto Happel ml. přebírá vedení

Po více než 25 letech u kormidla předala Elisabeth Happelová vedení společnosti ze zdravotních důvodů svému synovi, Dr. Otto Happelovi, který právě dokončil svá studia na Technické univerzitě v Cáchách a získal doktorát.

1979: Skupina GEA realizuje novou strategii

Převzetí společnosti „Eduard Ahlborn GmbH“ v německém Hildesheimu odstartovalo novou strategii diverzifikace. Ahlborn, výrobce potravinářského zařízení, se specializoval na deskové výměníky tepla, jejichž termodynamický konstrukční návrh již společnost GEA v té době používala pro zlepšení svých produktů.

Osmdesátá léta minulého století: Reorganizace a další akvizice

Zdravý vývoj celé skupiny GEA si na přelomu roku 1980/81 vyžádal základní reorganizaci podle oddělení, divizí a regionů s centrální řídicí společností „GEA GmbH“ na vrcholu pyramidy. Nákup, případně založení dalších společností – „Batignolles Technologies Thermiques S.A.“ ve Francii a „GEA Canzler GmbH & Co.“ v Německu (obě v roce 1985), „KÜBA Kältetechnik GmbH“, Německo (1987), „Happel Belgium N.V.“ (1988) – mělo za následek významný nárůst objemu prodeje a počtu pracovníků skupiny GEA v již zavedených oborech a další znalosti technologického postupu v oblasti technologií pro výrobu a zpracování potravin. V roce 1988 patřilo do společnosti GEA GmbH 30 společností. Ve stejném roce byla podniková struktura opět změněna a byla vytvořena organizace „GEA AG & Co.“ jako nová holdingová společnost, která převzala vedení skupiny.

1989: První nabídka akcií na burze

Když společnost GEA provedla v prosinci 1989 první nabídku akcií na burze, představila se veřejnosti jako „globální a široce diverzifikovaný dodavatel strojů, systémů a komponent v oboru energetiky, ochrany životního prostředí a technologie výrobních procesů“. To znamená, že po 69 letech se rodinná firma GEA Group měla stát společností s širším vlastnictvím.

Devadesátá léta minulého století: Další akvizice v Evropě

Politické změny ve východní Evropě znamenaly, že se tato oblast stala pro západoněmecký průmysl zajímavou. GEA se chopila příležitosti a v roce 1992 koupila společnost „EGI Contracting/Engineering Rt.“ se sídlem v maďarské Budapešti (suché chlazení v elektrárnách) a „LVZ a.s.“ se sídlem v Liberci (vzduchotechnika a vzduchové filtry). Tyto akvizice se týkaly společností, které působily v odvětví tepelné energie a úpravy vzduchu a technologie chlazení, tj. v tradičních oborech společnosti GEA.

1997: Reorganizace skupiny

Po dynamickém růstu v první polovině devadesátých let minulého století a z důvodu celosvětové recese došlo po roce 1995 k integraci a konsolidaci, aby bylo možné nové aktivity „vstřebat“. V roce 1997 byla skupina GEA uspořádána do 9 divizí.

1999: Převzetí MG / GEA

V dubnu 1999 byla GEA převzata společností mg technologies AG (právním nástupcem Metallgesellschaftu).

2004: Další akvizice

V roce 2004 skupina koupila společnost Goedhart, která se specializovala na technologie chlazení, a společnost WTT, která byla aktivní v odvětví výroby deskových výměníků tepla.

2005: Přejmenování a akvizice FlatPlate a 2H Kunststoff

Skupina byla v roce 2005 přejmenována na GEA Group AG. Ve stejném roce skupina GEA koupila společnost FlatPlate ve Spojených státech, která se zabývala výrobou deskových výměníků tepla, a společnost 2H Kunststoff, specialistu na výplně vodních chladicích věží a úpravu odpadních vod.

2006–2008: Další akvizice

V roce 2006 skupina GEA koupila společnost ISISAN v Turecku, Denco a také 2H Aqua ve Velké Británii. Seznam akvizic skupiny GEA pokračoval společnostmi Aero Heat Exchangers (2007), Bloksma (2008), ViEx (2008), Caldemon Iberica (2008) a NEMA Air Fin (2008).

2010: Reorganizace skupiny

Reorganizace 9 divizí skupiny GEA a vytvoření technologicky význačných segmentů. Největším segmentem je segment výměníků tepla (HX).

2011: Akvizice Mashimpeks

Pomocí velké akvizice společnosti Mashimpeks skupina GEA rozšířila své podnikání v oboru deskových výměníků tepla do Ruska.

2014: Skupina GEA oznámila prodej segmentu HX

V červnu 2014 představenstvo skupiny GEA oznámilo své rozhodnutí prodat segment výměníků tepla (HX). V říjnu skupina GEA uzavřela dohodu o prodeji segmentu výměníků tepla společnosti Triton.

2015: Kelvion – změna značky pro výměnu tepla

V srpnu 2015 bývalý segment výměníků tepla GEA zahájil přechodnou fázi pod novou značkou. V rámci této fáze se segment nejprve zaměřil na svou hlavní oblast podnikání, která poskytovala zákazníkům vedení a sebedůvěru po desítky let, a na své zaměstnance, kteří vyvíjí produkty, vyrábějí je s dokonalou přesností a distribuují je po celém světě. Cíl: Stanovit oběma těmto skupinám neutrální rozsah, aby bylo možné vybudovat novou firemní identitu bez vazby na značku a logo. Obě skupiny byly schopny vizuálně objevit kreativní vzhled nové identity.

V listopadu 2015 byl pod novým jménem původní segment GEA Heat Exchangers formálně oddělen od skupiny GEA Group, a tak začala samostatná historie společnosti Kelvion.

Potřebujete vice informací?