Historie

Od GEA ke Kelvion

Od svého počátku pod názvem GEA v roce 1920 urazila společnost Kelvion, jak se nazývá od roku 2015, dlouhou cestu.

Počátky našeho podnikání v oboru výměníků tepla sahají do roku 1920, kdy byla Otto Happelem založena společnost GEA jako Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen. Během prvních desetiletí společnost rychle rozšiřovala své činnosti týkající se výměny tepla a stala se inovátorem v oboru tepelného inženýrství a tvůrcem technologických standardů. V roce 1999 byla společnost GEA převzata společností mg technologies AG (právním nástupcem Metallgesellschaftu) a společný podnik byl v roce 2005 přejmenován na GEA Group AG. V roce 2010 společnost GEA sloučila všechny své činnosti týkající se výměníků tepla do jednoho segmentu („HX“). V roce 2014 se GEA Heat Exchangers stala akvizicí fondu Triton.

Pod novým jménem byla hlavní oblast činnosti segmentu GEA Heat Exchangers formálně oddělena od skupiny GEA Group AG, a tak začala samostatná historie společnosti Kelvion. Zbývající segmenty divize výměny tepla jsou v současnosti provozovány pod svými vlastními názvy: DencoHappel (původně Air Treatment Business) a Enexio (původně Power Cooling Solutions Business).

Název společnosti vzdává hold lordu Kelvinovi (1824–1907). Lord Kelvin formuloval zákony termodynamiky a na jeho počest byla pojmenována jednotka absolutní teplotní stupnice – kelvin.

Milníky

1920: Založení společnosti GEA v Bochumi Otto Happelem, st. (narozen 1882)

Dne 2. února 1920 byla založena společnost GEA, jejíž název vznikl zkrácením původního německého názvu „Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen mbH“. Zásluhu měl na tom muž, který byl srdcem a duší podnikatelem, měl výjimečné technické nadání a touhu objevovat technické inovace.

1922: Happelův chladicí systém s uzavřeným okruhem a žebrovanými trubkami s eliptickým průřezem

První cíl Otto Happela byl jasný: zavést v Německu „chlazení na bázi uzavřeného okruhu“ a vyvinout jej co možná nejrychleji pro použití ve velkých zařízeních. Pouhé dva roky po založení své malé firmy tohoto cíle dosáhl, přičemž Happelův chladicí systém s uzavřeným okruhem se lišil od produktů jeho evropských i zámořských konkurentů pouze v jediném, ale důležitém aspektu. Namísto konvenčního výměníku tepla (výměníky s trubkami s kruhovým průřezem obalenými žebrováním nebo s nalisovanými obdélníkovými žebry) Happel instaloval „žebrovanou trubku s eliptickým průřezem“, svůj první technický vývoj, který do dnešních dnů zůstává jedním z hlavních produktů sortimentu pro výměnu tepla společnosti GEA.

1925: Přejmenování na GEA Luftkühlergesellschaft mbH

Dne 15. února 1925 Happel přejmenoval svou společnost na „GEA Luftkühlergesellschaft mbH“, Bochum. Díky svým technicky vyspělým produktům se rychle rozvíjela a získala si dobré jméno. Jen o dva roky později GEA vytvořila podle svých žebrovaných trubek s eliptickým průřezem vzduchové chladiče pro transformátory, chladiče typu vzduch-voda pro usměrňovače, vzduchové chladiče s nuceným oběhem pro kompresory, chladiče pro dieselové lokomotivy nebo párou poháněná kolejová vozidla.

1935: Vzduchem chlazený kondenzátor – technický mezník

V roce 1935 Otto Happel ve spolupráci s Dr. Kurtem Langem začali vyrábět vzduchem chlazené kondenzátory pro stabilní parní turbíny.

1948: Zemřel Otto Happel st.

Otto Happel st. zemřel 26. prosince 1948 uprostřed veškeré práce a nadějí na nový začátek. Jeho smrt znamenala obrovskou ztrátu, protože nejenže určoval podobu své společnosti jako inženýr-vizionář díky svým novátorským nápadům, ale vedl ji v dobrých i horších dobách jako chytrý obchodník a dynamický organizátor. Navzdory radám svých přátel a příbuzných se vdova po Otto Happelovi, Elisabeth Happelová, rozhodla pokračovat v manželově celoživotním díle pro svého syna Otta, který se narodil v únoru 1948.

1953: Vznik nové divize

Zanedlouho se inženýři společnosti GEA pokusili zavést žebrované trubky eliptického průřezu i do technologie vytápění. Ačkoliv toto úsilí zpočátku nebylo korunováno úspěchem, po válce udělali druhý důležitý krok směrem k diverzifikaci a také ke vzniku nové prosperující divize konvektorů a teplovzdušných topných jednotek. Za účelem snazšího uvedení nových produktů na trh vznikla k 1. lednu 1953 nezávislá pobočka „GEA Konvektorenbau Happel KG“.

Šedesátá léta minulého století: Založení mnoha společností v zahraničí

Rostoucí poptávka po zařízeních vyráběných společností GEA a rostoucí poptávka po místní výrobě vedly v šedesátých letech minulého století k založení mnoha společností v zahraničí. „James Howden – GEA Ltd.“, společný podnik později přejmenovaný na „GEA Airexchangers Ltd. London“ s výrobním zařízením v Severním Irsku byl založen v Glasgow v roce 1961. V roce 1963 následovalo založení společnosti „GEA Scambiatori di Calore R.r.l.“ v Itálii a společnosti „GEA Warmtetransport B.V.“ v Nizozemsku. V témže roce byla založena společnost „GEA Airexchangers, Inc.“ v New Yorku. V roce 1964 byla založena španělská pobočka „Compania GEA Iberica S.A.“ v Burgos, přičemž její výrobní zařízení bylo z důvodu překonání celních bariér později umístěno v Yurre u města Bilbao. V roce 1969 nakoupila společnost GEA Luftkühler GmbH & Co. 85 % akcií společnosti „Renzmann & Grünewald KG“ se sídlem v Monzigen an der Nahe a později se stala specializovaným výrobcem chladičů pro transformátory chlazené vodou.

Sedmdesátá léta: další expanze podnikání v globálním měřítku

Strojírenská společnost „GEA Power Cooling Systems, Inc.“ se sídlem v San Diegu v americkém státě Kalifornie (1977) a výrobní společnost „GEA Rainey Corp.“ se sídlem v Tulse v americkém státě Oklahoma (1978) byly posledními z první vlny expanze ve Spojených státech. Na konci sedmdesátých let minulého století došlo k založení nebo převzetí následujících společností: „GEA Aircooled Systems Ltd.“ v Jižní Africe (1975), „GEA do Brasil Intercambiadores Ltda.“ (1976), „GEA Power Cooling Systems, Inc.“ v San Diegu, Kalifornie, USA (1977), „GEA Rainey Corp.“ Tulsa, Oklahoma, USA (1978) a „GEA Ergé-Spirale S.A.“ ve Francii (1978).

1975: Dr. Otto Happel ml. přebírá vedení

Po více než 25 letech u kormidla předala Elisabeth Happelová vedení společnosti ze zdravotních důvodů svému synovi, Dr. Otto Happelovi, který právě dokončil svá studia na Technické univerzitě v Cáchách a získal doktorát.

1979: Skupina GEA realizuje novou strategii

Převzetí společnosti „Eduard Ahlborn GmbH“ v německém Hildesheimu odstartovalo novou strategii diverzifikace. Ahlborn, výrobce potravinářského zařízení, se specializoval na deskové výměníky tepla, jejichž termodynamický konstrukční návrh již společnost GEA v té době používala pro zlepšení svých produktů.

Osmdesátá léta minulého století: Reorganizace a další akvizice

Zdravý vývoj celé skupiny GEA si na přelomu roku 1980/81 vyžádal základní reorganizaci podle oddělení, divizí a regionů s centrální řídicí společností „GEA GmbH“ na vrcholu pyramidy. Nákup, případně založení dalších společností – „Batignolles Technologies Thermiques S.A.“ ve Francii a „GEA Canzler GmbH & Co.“ v Německu (obě v roce 1985), „KÜBA Kältetechnik GmbH“, Německo (1987), „Happel Belgium N.V.“ (1988) – mělo za následek významný nárůst objemu prodeje a počtu pracovníků skupiny GEA v již zavedených oborech a další znalosti technologického postupu v oblasti technologií pro výrobu a zpracování potravin. V roce 1988 patřilo do společnosti GEA GmbH 30 společností. Ve stejném roce byla podniková struktura opět změněna a byla vytvořena organizace „GEA AG & Co.“ jako nová holdingová společnost, která převzala vedení skupiny.

1989: První nabídka akcií na burze

Když společnost GEA provedla v prosinci 1989 první nabídku akcií na burze, představila se veřejnosti jako „globální a široce diverzifikovaný dodavatel strojů, systémů a komponent v oboru energetiky, ochrany životního prostředí a technologie výrobních procesů“. To znamená, že po 69 letech se rodinná firma GEA Group měla stát společností s širším vlastnictvím.

Devadesátá léta minulého století: Další akvizice v Evropě

Politické změny ve východní Evropě znamenaly, že se tato oblast stala pro západoněmecký průmysl zajímavou. GEA se chopila příležitosti a v roce 1992 koupila společnost „EGI Contracting/Engineering Rt.“ se sídlem v maďarské Budapešti (suché chlazení v elektrárnách) a „LVZ a.s.“ se sídlem v Liberci (vzduchotechnika a vzduchové filtry). Tyto akvizice se týkaly společností, které působily v odvětví tepelné energie a úpravy vzduchu a technologie chlazení, tj. v tradičních oborech společnosti GEA.

1997: Reorganizace skupiny

Po dynamickém růstu v první polovině devadesátých let minulého století a z důvodu celosvětové recese došlo po roce 1995 k integraci a konsolidaci, aby bylo možné nové aktivity „vstřebat“. V roce 1997 byla skupina GEA uspořádána do 9 divizí.

1999: Převzetí MG / GEA

V dubnu 1999 byla GEA převzata společností mg technologies AG (právním nástupcem Metallgesellschaftu).

2004: Další akvizice

V roce 2004 skupina koupila společnost Goedhart, která se specializovala na technologie chlazení, a společnost WTT, která byla aktivní v odvětví výroby deskových výměníků tepla.

2005: Přejmenování a akvizice FlatPlate a 2H Kunststoff

Skupina byla v roce 2005 přejmenována na GEA Group AG. Ve stejném roce skupina GEA koupila společnost FlatPlate ve Spojených státech, která se zabývala výrobou deskových výměníků tepla, a společnost 2H Kunststoff, specialistu na výplně vodních chladicích věží a úpravu odpadních vod.

2006–2008: Další akvizice

V roce 2006 skupina GEA koupila společnost ISISAN v Turecku, Denco a také 2H Aqua ve Velké Británii. Seznam akvizic skupiny GEA pokračoval společnostmi Aero Heat Exchangers (2007), Bloksma (2008), ViEx (2008), Caldemon Iberica (2008) a NEMA Air Fin (2008).

2010: Reorganizace skupiny

Reorganizace 9 divizí skupiny GEA a vytvoření technologicky význačných segmentů. Největším segmentem je segment výměníků tepla (HX).

2011: Akvizice Mashimpeks

Pomocí velké akvizice společnosti Mashimpeks skupina GEA rozšířila své podnikání v oboru deskových výměníků tepla do Ruska.

2014: Skupina GEA oznámila prodej segmentu HX

V červnu 2014 představenstvo skupiny GEA oznámilo své rozhodnutí prodat segment výměníků tepla (HX). V říjnu skupina GEA uzavřela dohodu o prodeji segmentu výměníků tepla společnosti Triton.

2015: Kelvion – změna značky pro výměnu tepla

V srpnu 2015 bývalý segment výměníků tepla GEA zahájil přechodnou fázi pod novou značkou. V rámci této fáze se segment nejprve zaměřil na svou hlavní oblast podnikání, která poskytovala zákazníkům vedení a sebedůvěru po desítky let, a na své zaměstnance, kteří vyvíjí produkty, vyrábějí je s dokonalou přesností a distribuují je po celém světě. Cíl: Stanovit oběma těmto skupinám neutrální rozsah, aby bylo možné vybudovat novou firemní identitu bez vazby na značku a logo. Obě skupiny byly schopny vizuálně objevit kreativní vzhled nové identity.

V listopadu 2015 byl pod novým jménem původní segment GEA Heat Exchangers formálně oddělen od skupiny GEA Group, a tak začala samostatná historie společnosti Kelvion.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies