Řízení kvality

Zásady kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

Ctíme závazek dosahovat vynikajících výsledků v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (QHSE).

jsme významným výrobcem průmyslových tepelných výměníků, které dodáváme svým zákazníkům v různých zemích po celém světě. Zodpovědně přistupujeme k dodržování kvality, udržitelnosti, ochraně zdraví a bezpečnosti, a ochraně životního prostředí. Nejsou to pro nás jen slova, ale žijeme tímto posláním každý den – po celém světě – s podporou našich inovativních technologií a výrobků. Týká se to také našich výrobních procesů a všech našich aktivit.

y, vedení firmy Kelvion, se zavazujeme uplatňovat v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí následující zásady:

 • Jsme přesvědčeni, že kvalita, ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí je řízena vedením firmy a za podpory všech zaměstnanců a našich obchodních partnerů;
 • Naplňujeme očekávání našich zákazníků a zainteresovaných stran a jejich očekávání překonáváme;
 • Vytváříme pracovní prostředí bez nehod a úrazů, abychom předcházeli úrazům a nemocem z povolání;
 • Snižujeme spotřebu energie a vytváření odpadů a emisí, předcházíme znečištění životního prostředí;
 • Řídíme zodpovědně procesy kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a spotřeby energie;
 • Neustále měříme naše výkony s našimi stanovenými cíli, a je-li potřeba, přijímáme opatření k jejich dosažení;
 • Trvale zlepšujeme naše výrobky i procesy a snižujeme spotřebu energie;
 • Neustále rozpoznáváme rizika a zavádíme účinná nápravná a preventivní opatření;
 • Využíváme naše odpovídající zdroje k dosažení stanovených obchodních cílů;
 • Průběžně informujeme a konzultujeme s našimi zaměstnanci a jejich zástupci. Podporujeme jejich aktivní zapojení v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, a životního prostředí;
 • Upřednostňujeme nákup energeticky úsporných výrobků a služeb;
 • Dodržujeme všechny zákonné požadavky a platné předpisy, národní a mezinárodní standardy;
 • Jsme otevření, transparentní, spolupracujeme a plníme naše závazky.


Vedení společnosti

Potřebujete vice informací?