Řízení kvality

Zásady kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

Ctíme závazek dosahovat vynikajících výsledků v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (QHSE).

Jsme výrobcem průmyslových výměníků tepla pro různé druhy trhů aktivním v globálním měřítku. Díky deskovým výměníkům tepla, plášťovým a trubkovým výměníkům tepla, žebrovaným trubkovým výměníkům tepla, modulárním chladicím věžím a výměníkům tepla pro chlazení máme zákazníky na globálních trzích s výrobou energie, v sektoru těžby a zpracování ropy a plynu, v chemickém průmyslu, v sektoru lodní dopravy, ochrany klimatu a životního prostředí, výroby a zpracování potravin a nápojů. 

Ctíme závazek dosahovat vynikajících výsledků v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (QHSE) a dodržujeme následující zásady:

 • Tím, kdo určuje požadavky na kvalitu, je zákazník;
 • Pochopení a plnění nad rámec očekávání zákazníka;
 • Kvalita začíná na úrovni řízení a týká se všech zaměstnanců;
 • Kvalita vyžaduje neustálé zlepšování produktů a procesů;
 • Identifikace, analýza a efektivní řízení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (HSE) vyplývajících z našich obchodních aktivit;
 • Zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců;
 • Dodržování všech zákonných požadavků, platných zákonů a vnitrostátních norem;
 • Vytváření pracovišť bez úrazů a nehod a s prevencí nemocí z povolání;
 • Prevence znečištění životního prostředí a snižování spotřeby energií, produkce odpadů a emisí;
 • Přijetí opatření, která zabraňují velkým haváriím a vhodné řízení stavů nouze, nehod a jejich následků;
 • Přiřazení jasně stanovených rolí a povinností a provádění školení pro zajištění potřebné kompetence;
 • Zajišťování a udržování vhodných technologických systémů, práce, nástrojů a postupů, které splňují naše cíle;
 • Průběžné monitorování a zlepšování našich systémů, výkonů a jejich důsledků prostřednictvím kontroly našich cílů a cílových hodnot a zaváděním vhodných nápravných a preventivních opatření udržitelným způsobem.

Všichni zaměstnanci nesou odpovědnost za stanovení cílů a cílových hodnot v oblasti QHSE a za vytváření a zavádění udržitelných programů pro jejich dosažení. Tímto způsobem každý den prokazujeme naše schopnosti a schopnosti našich produktů uspokojit požadavky našich zákazníků po celém světě.

Představenstvo

Stránka obsahuje Cookies. Návštěvou stránek www.kelvion.com souhlasíte s jejich používáním použití cookies.