Řízení kvality

Zásady kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

Ctíme závazek dosahovat vynikajících výsledků v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (QHSE).

jsme významným výrobcem průmyslových tepelných výměníků, které dodáváme svým zákazníkům v různých zemích po celém světě. Zodpovědně přistupujeme k dodržování kvality, udržitelnosti, ochraně zdraví a bezpečnosti, a ochraně životního prostředí. Nejsou to pro nás jen slova, ale žijeme tímto posláním každý den – po celém světě – s podporou našich inovativních technologií a výrobků. Týká se to také našich výrobních procesů a všech našich aktivit.

y, vedení firmy Kelvion, se zavazujeme uplatňovat v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí následující zásady:

 • Jsme přesvědčeni, že kvalita, ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí je řízena vedením firmy a za podpory všech zaměstnanců a našich obchodních partnerů;
 • Naplňujeme očekávání našich zákazníků a zainteresovaných stran a jejich očekávání překonáváme;
 • Vytváříme pracovní prostředí bez nehod a úrazů, abychom předcházeli úrazům a nemocem z povolání;
 • Snižujeme spotřebu energie a vytváření odpadů a emisí, předcházíme znečištění životního prostředí;
 • Řídíme zodpovědně procesy kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a spotřeby energie;
 • Neustále měříme naše výkony s našimi stanovenými cíli, a je-li potřeba, přijímáme opatření k jejich dosažení;
 • Trvale zlepšujeme naše výrobky i procesy a snižujeme spotřebu energie;
 • Neustále rozpoznáváme rizika a zavádíme účinná nápravná a preventivní opatření;
 • Využíváme naše odpovídající zdroje k dosažení stanovených obchodních cílů;
 • Průběžně informujeme a konzultujeme s našimi zaměstnanci a jejich zástupci. Podporujeme jejich aktivní zapojení v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, a životního prostředí;
 • Upřednostňujeme nákup energeticky úsporných výrobků a služeb;
 • Dodržujeme všechny zákonné požadavky a platné předpisy, národní a mezinárodní standardy;
 • Jsme otevření, transparentní, spolupracujeme a plníme naše závazky.


Vedení společnosti

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies