Privacy Statement

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předpisy na ochranu osobních údajů vztahující se na používání internetového portálu Kelvion Holding GmbH

 

V tomto dokumentu bychom vm rádi poskytli informace o shromažďování osobních údajů při používání internetového portálu společnosti Kelvion Holding GmbH. Tento portál můžete používat k získání informací o naší společnosti a našich výrobcích, k zasílání přímých dotazů naší společnosti, objednávání výrobků z našeho e-shopu a zasílání požadavků týkajících se výrobků Kelvion, které jste si předtím nakonfigurovali pomocí některého z našich konfiguračních nástrojů.

Osobní údaje zahrnují veškeré údaje, které souvisejí s osobou, jako je například jméno, adresa, e-mailové adresy či chování uživatele.

Společnost Kelvion považuje ochranu osobních údajů za nesmírně důležitou a věnuje této problematice velkou pozornost. V tomto dokumentu vám poskytneme informace týkající se shromažďování, zpracovávání a využívání vašich údajů.

 

1. Odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Kelvion Holding GmbH, Von-der-Heydt-Str. 2, 44623 Herne, Německo (viz údaje o naší společnosti v tiráži). Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese data-protection@kelvion.com nebo poštou označením zásilky „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

 

2. Druh a účel využívání a uchovávání dat

Naše webové stránky je možné navštívit, aniž byste se museli zaregistrovat či poskytnout jakékoli jiné údaje. V takovém případě nám však nebudete moci zasílat žádné obecné dotazy ani požadavky na nezávaznou nabídku či objednávat výrobky z našeho e-shopu. V tomto případě shromažďujeme následující osobní údaje, které prohlížeč přenáší na náš server:

 • IP adresu,
 • obsah požadavku (konkrétní stránku),
 • webovou stránku, ze které požadavek přichází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • verzi softwaru prohlížeče.

Jedná se technický požadavek, neboť tyto údaje shromažďujeme proto, abychom Vám byli schopni zobrazit naši webovou stránku a garantovat stabilitu a zabezpečení (právní základ je uveden ve čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR).

Vaši IP adresu uchováváme pouze dočasně během vašeho používání naší webové stránky a neprovádíme žádné hodnocení související s uživatelem.

Kromě výše uvedených dat se při používání naší webové stránky ukládají ve vašem počítači soubory cookies. Další informace jsou uvedeny v kapitole „Používání cookies“ těchto předpisů o ochraně osobních údajů.

Když se na nás obrátíte e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, ukládáme údaje, které nám poskytnete (vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno a telefonní číslo), abychom byli schopni odpovídat na vaše dotazy. Takto shromážděné údaje odstraňujeme, jakmile pomine potřeba je uchovávat, nebo omezujeme jejich zpracování, existuje-li zákonná povinnost, abychom je uchovávali.

Přihlášení k některému z našich konfiguračních nástrojů pro registrované zákazníky vyžaduje sběr, ukládání a používání následujících osobních údajů

 • Vaše jméno
 • Název, obor a adresa vaší společnosti
 • E-mail a telefonní číslo vaší společnosti
 • Odkaz na váš profil LinkedIn, pokud jste si tuto službu vybrali pro registraci

Další údaje, které mohou být spojeny s vaší osobou, je třeba považovat také za osobní údaje. Příklady zahrnují vaši individuální konfiguraci produktů Kelvion nebo vaše uživatelské jméno, s ním spojené heslo, a také datum a čas posledního přihlášení.

Chcete-li zadat objednávku prostřednictvím našeho e-shopu, budete muset poskytnout své osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky tak, abychom mohli uzavřít smlouvu. Povinné informace, které jsou zapotřebí pro vyhotovení smlouvy, jsou zvýrazněny, zbývající údaje nejsou povinné. Tyto údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pouze za účelem realizace vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme zpřístupnit vaše platební údaje naší podnikové bance. Právní základ tohoto úkonu je uveden ve čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b GDPR.

Zpracování objednávky je šifrováno pomocí technologie TLS, aby se neoprávněné třetí osoby nedostaly k vašim osobním údajům, zejména finančního charakteru.

Obchodní a daňové předpisy nám ukládají uchovávat údaje o vaší adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let od data zadání objednávky. My však omezujeme zpracovávání těchto údajů po uplynutí dvou let. To znamená, že vaše údaje budou využívány pouze ke splnění povinností, které vyplývají ze zákona.

Také si můžete dobrovolně vytvořit zákaznický účet i bez zadání objednávky. V takovém případě odvolatelným způsobem uložíme vaše údaje, které jste nám poskytli při vytvoření účtu v sekci „Můj účet“. Pokud jste ještě nezadali objednávku, můžete svůj uživatelský účet kdykoliv sami odstranit.

 

3. Přenos osobních údajů ke třetím osobám

Pokud využíváme externího poskytovatele služeb pro zpracování vašeho dotazu, je toto zpracování prováděno naším jménem v kontextu zpracování smluvních údajů. Osobní údaje jsou přenášeny ke třetím osobám, pokud je to zapotřebí pro nabídku nebo vyhotovení smlouvy nebo pokud jste nám předem dali svůj výslovný souhlas s výše uvedeným.

Zašlete-li nám obecné dotazy nebo dotazy týkající se výrobků společnosti Kelvion, které jste si předem nakonfigurovali pomocí některého z našich konfiguračních nástrojů, dáváte nám svůj souhlas s tím, že můžeme osobní údaje, které jste nám poskytli, přenést k příslušné společnosti skupiny Kelvion. Tato společnost následně použije vaše osobní údaje ke stanoveným účelům, jak je uvedeno v těchto předpisech o ochraně osobních údajů.

 

4. Newsletter

Dáte-li k tomu souhlas, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru, který vám zasíláme, abychom vás upozornili na naše výrobky či aktuální nabídky nebo abychom vám zaslali e-maily obsahující technické informace.

Jediným povinným údajem potřebným k zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Jakmile obdržíme vaše potvrzení, vaši e-mailovou adresu uložíme, abychom vám mohli zasílat newsletter. Právní základ je uveden ve čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a GDPR.

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoliv zrušit a z odběru newsletteru se odhlásit. Zrušení souhlasu můžete upřesnit výběrem příslušné možnosti na svém účtu, kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu obsahujícím newsletter nebo zasláním zprávy na kontaktní adresu uvedenou v tiráži.

Údaje získané tímto způsobem používáme k vytvoření profilu uživatele, abychom vám mohli zasílat newsletter, který je přizpůsobený vašim individuálním zájmům. Přitom zaznamenáváme, zda jste si náš newsletter přečetli, na jaké odkazy jste v rámci newsletteru klikli, a tyto informace využijeme ke stanovení vašich osobních zájmů. Tyto údaje spojujeme s vaším chováním na naší webové stránce. Svůj souhlas s tímto sledováním můžete kdykoliv zrušit kliknutím na zvláštní odkaz, který je uveden v každém e-mailu, nebo tím, že se na nás obrátíte pomocí jiných komunikačních kanálů. Informace se uchovávají, dokud jste odběratelem newsletteru. Jakmile se z odběru newsletteru odhlásíte, uložíme vaše data pouze pro statistické účely a v anonymizované podobě.

 

5. Použití cookies

Na naší webové stránce používáme soubory „cookies“, abychom váš pobyt na našem portálu maximálně zpříjemnili.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku, a pomocí kterých se k subjektu, jenž cookies do vašeho počítače umístil (v tomto případě jsme to my), přenášejí určité informace. Cookies nemohou ve vašem počítači spustit žádné programy ani do něj přenášet žádné viry. Jejich účelem je zajistit, aby webová stránka byla obecně uživatelsky přívětivá a efektivní.

Tato webová stránka používá dočasné a trvalé soubory cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže.

Dočasné cookies jsou odstraněny vždy, když zavřete prohlížeč. Sem patří zejména cookies relace. Tyto cookies ukládají „ID relace“, které lze použít pro alokaci různých požadavků z vašeho prohlížeče ze společné relace. Výsledkem je, že váš počítač může být při návratu na tuto webovou stránku identifikován. Cookies relace jsou odstraněny, jakmile se odhlásíte ze systému nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé cookies jsou automaticky odstraněny po uplynutí předem stanovené lhůty, která se může u jednotlivých cookies lišit. Cookies můžete kdykoliv odstranit nastavením zabezpečení svého prohlížeče.

Souhlas s používáním cookies není nutnou podmínkou pro využívání portálu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě může být využití našeho portálu z vaší strany omezeno.

Máte-li u nás účet, používáme cookies, abychom vás mohli identifikovat, když nás navštívíte příště. Jinak byste se museli přihlašovat pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku.

Používáme také objekty úložiště HTML5, které jsou uloženy ve formě souborů na vašem koncovém zařízení. Tyto objekty uchovávají požadovaná data bez ohledu na použitý prohlížeč a nemají automatickou dobu ukončení platnosti. Pokud nesouhlasíte se zpracováváním flash cookies, je potřeba, abyste si nainstalovali příslušné rozšíření. Použití objektů úložiště HTML5 můžete zabránit používáním svého prohlížeče v soukromém režimu. Doporučujeme, abyste pravidelně odstraňovali cookies a historii prohlížeče.

6. Používání služby pro analýzu webových stránek Google Analytics

Tato webová stránka používá službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) Google Analytics. Google Analytics využívá cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují provádět analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace, které soubor cookie generuje o vašem využívání této webové stránky, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uchovávány. Pokud je však na této webové stránce aktivní anonymizace IP, vaše IP adresa bude nejprve Googlem zkrácena v rámci členských států EU nebo v rámci smlouvy jiných států, které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena na server Google ve Spojených státech a zkrácena až zde pouze za výjimečných okolností. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace k hodnocení vašeho využívání webové stránky za účelem kompilace sestav týkajících se aktivit webové stránky a pro poskytování dalších služeb vztahujících se k používání webové stránky a internetu ve prospěch provozovatele webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics nebude slučována s jinými daty z Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit vhodnou úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci všechny funkce této webové stránky využít v plném rozsahu. Můžete také zabránit Googlu ve shromažďování dat vytvořených cookie, která se vztahují k vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a rovněž zpracovávání těchto dat Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete modul plug-in, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Další informace týkající se podmínek využívání a ochrany osobních údajů najdete na následujících stránkách http://www.google.com/analytics/terms/de.html a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme, že kód „gat._anonymizeIp();“ byl na této webové stránce přidán ke službě Google Analytics za účelem zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres (takzvané maskování IP).
 

Hotjar
Používáme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali tyto služby a zkušenosti. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví na kterých stránkách, na které odkazy se rozhodnou kliknout, co se uživatelům líbí a nelíbí atd.), což nám umožňuje vytvářet a udržovat naše služby na základě zpětné vazby od uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení. Patří sem IP adresa zařízení (zpracovávaná během relace a ukládaná v deidentifikované podobě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, zeměpisná poloha (pouze země) a preferovaný jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek. Společnost Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat jakékoli údaje shromážděné naším jménem.

Další podrobnosti naleznete v části "o společnosti Hotjar" na stránkách podpory společnosti Hotjar.


Crazy Egg
Používáme webový analytický nástroj Crazy Egg vytvořený společností Crazy Egg, Inc., USA. Crazy Egg používá soubory „cookie“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači. Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak jsou naše webové stránky používány, shromažďováním a ukládáním dat za účelem vytváření anonymních profilů. Tato data a vytvořené profily (včetně vaší IP adresy) se obvykle přenášejí na server společnosti Crazy Egg ve Spojených státech a jsou tam uloženy. Nástroj Crazy Egg tato data používá k vyhodnocení používání našich webových stránek a pro generování výkazů o aktivitách na webových stránkách pro společnost Kelvion a pro zajištění dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a používáním internetu.

Příslušným nastavením softwaru svého webového prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookie. Můžete se také kdykoliv rozhodnout, že nechcete, aby nástroj Crazy Egg shromažďoval a ukládal vaše údaje. V takovém případě postupujte podle pokynů uvedených v odkazu níže:

https://www.crazyegg.com/opt-out

Další informace o tomto softwaru a také o shromažďování a používání dat analytickým nástrojem Crazy Egg najdete zde:

https://www.crazyegg.com/privacy

MyFonts
Naše webové stránky používají webové fonty a službu MyFonts Counter vytvořené společností MyFonts Inc., USA, členem skupiny Monotype Imaging Holdings Inc., USA. Jakmile si otevřete některou z našich webových stránek, váš webový prohlížeč načte požadované webové fonty do své vyrovnávací paměti, aby byl schopen správně zobrazovat texty a fonty. Pokud váš webový prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude použit font nastavený vaším počítačem jako výchozí. Služba MyFonts Counter provádí sledování prohlížení stránky počítáním počtu návštěv na našich webových stránkách pro statistické účely a anonymním způsobem, přičemž tato data jsou přenášena na server společnosti MyFonts umístěný v USA.

Přenos dat vyžaduje aktivaci kódu Java Script ve vašem webovém prohlížeči. Spuštění kódu Java Script můžete zabránit instalací nástroje Java Script Blocker do vašeho webového prohlížeče.

Více informací o ochraně dat a souborech cookie používaných službou MyFonts najdete zde:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

Azure Active Directory B2C
Používáme Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C), cloudovou službu registrace a přihlášení uživatelů, poskytovanou společností Microsoft Corp., USA.

Více informací o ochraně dat a zpracování osobních údajů společností Microsoft najdete zde:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 

7. Používání modulů plug-in pro sociální sítě

V současné době používáme následující moduly plug-in pro sociální sítě: LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing.

Přitom používáme takzvané řešení na dva kliky. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku, ctíme zásadu, že poskytovateli modulu plug-in ze začátku nepřeposíláme žádné osobní údaje. Poskytovatele modulu plug-in poznáte podle označení v boxu nad jeho počátečním písmenem nebo podle loga. Nabízíme možnost komunikovat přímo s poskytovatelem modulu plug-in přes toto tlačítko. Pokud aktivujete zvýrazněné pole tím, že na ně kliknete, poskytovatel modulu plug-in obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku z naší webové stránky. Dále budou přeneseny údaje uvedené v posledním odstavci této kapitoly. V případě Facebooku je IP adresa anonymizována ihned po shromáždění údajů podle příslušného poskytovatele v Německu. Aktivací modulu plug-in se osobní údaje přenesou od vás k poskytovateli příslušného modulu plug-in, kde budou uchovány (ve Spojených státech, pokud jednáte s americkými poskytovateli). Vzhledem k tomu, že poskytovatel modulu plug-in primárně shromažďuje údaje pomocí cookies, doporučujeme, abyste odstranili všechny cookies předtím, než kliknete na šedý box, nastavením zabezpečení svého prohlížeče.

Nemáme žádný vliv na shromažďovaná data a procesy zpracování dat a ani nemáme informace o úplném rozsahu shromažďování dat, o účelech jejich zpracování ani o době uchovávání. Dále nedisponujeme informacemi o odstranění dat shromážděných poskytovatelem modulu plug-in.

Poskytovatel modulu plug-in ukládá data shromážděná o vás formou uživatelských profilů a využívá tato data pro reklamní účely, průzkum trhu, případně k úpravě své webové stránky podle požadavků uživatelů. Toto hodnocení se provádí (i u neregistrovaných uživatelů) za účelem zobrazení vhodné reklamy a za účelem informování dalších uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na síti. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Abyste však toto právo mohli uplatnit, musíte se obrátit na příslušného poskytovatele modulu plug-in. Prostřednictvím modulů plug-in vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a udělat ji zajímavější pro vás jako uživatele. Právní základ tohoto použití modulů plug-in je uveden ve čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Data jsou přenášena bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele modulu plug-in nebo ne, a zda jste k němu přihlášeni. Jste-li přihlášeni u poskytovatele modulu plug-in, vaše data, která budou shromážděna přes naši webovou stránku, budou přiřazena přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele modulu plug-in. Kliknete-li na aktivované tlačítko, například na odkaz na stránku, poskytovatel modulu plug-in uloží tyto informace do vašeho uživatelského účtu a bude je veřejně sdílet s vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se řádně odhlašovali po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože tímto způsobem můžete zabránit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele modulu plug-in.

Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracovávání poskytovatelem modulu plug-in najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Tito poskytovatelé vám také zpřístupní další informace o vašich právech týkajících se této věci i o možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí.

 

8. Zařazování videí z YouTube

Naše přítomnost na internetu zahrnuje i videa z YouTube, která jsou uložena na adrese www.YouTube.com a která lze přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna videa jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany dat“. To znamená, že pokud si tato videa nepřehrajete, nebudou žádná data týkající se uživatele přenesena do YouTube. Data uvedená v odstavci 2 se přenesou, pouze pokud jsou videa přehrána. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

Při návštěvě webové stránky získává YouTube informace o tom, co jste hledali na příslušné podstránce naší webové stránky. Dále budou přeneseny údaje uvedené v posledním odstavci této kapitoly. Tato operace nastává bez ohledu na to, zda máte na YouTube uživatelský účet, k němuž jste přihlášeni, či zda takový uživatelský účet existuje. Máte-li účet na Googlu, vaše data budou přímo přiřazena k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby YouTube přiřadil data k vašemu profilu, musíte se odhlásit předtím, než budete aktivovat tlačítko. YouTube ukládá vaše data formou uživatelských profilů a využívá tato data pro reklamní účely, průzkum trhu, případně k úpravě návrhu své webové stránky podle požadavků uživatelů. Toto hodnocení se provádí (dokonce i u neregistrovaných uživatelů) za účelem poskytování vhodné reklamy a informování dalších uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na síti. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Abyste však toto právo mohli uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.

Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracovávání ze strany YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Společnost Google vám také zpřístupní další informace o vašich právech i o možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a tyto údaje jsou chráněny štítem EU–USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Právo na informace / odvolání souhlasu / zablokování / odstranění údajů

Pokud se jedná o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu, zablokování či odstranění,
 • právo na omezení zpracovávání,
 • právo vznést námitku proti zpracovávání,
 • právo na přenositelnost údajů.

Abyste tato svá práva uplatnili, obraťte se na nás e-mailem na adrese data-protection@kelvion.com nebo písemně na adrese Kelvion Holding GmbH, Von-der-Heydt-Str. 2, 44623 Herne, Německo.

Máte-li jakékoli otázky, návrhy nebo komentáře týkající se ochrany dat ve společnosti Kelvion, použijte následující kontaktní adresy.

 

10. Změny předpisů na ochranu osobních údajů

Společnost Kelvion může kdykoliv bez dalšího upozornění změnit tyto předpisy na ochranu osobních údajů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelné návštěvy této webové stránky, kde najdete informace týkající se aktuálního stavu.

Potřebujete vice informací?