Servis Kelvion

Spolehlivý servis výměníků tepla

Ideálním východiskem pro zajištění bezporuchového provozu je kontrola výměníku tepla za provozu. Kromě instalace a uvedení výměníků tepla do provozu se staráme o kontroly, údržbu včetně čištění (vysokotlaké a chemické) a oprav vašeho zařízení. Náš servis výměníků tepla vám zajistí podporu během celého životního cyklu produktu. Za účelem minimalizace rizika náhlých poruch nebo nesprávné funkce zařízení nabízíme také dlouhodobé servisní smlouvy, které zahrnují prohlídky v pravidelných intervalech. Základem dlouhé životnosti produktu je spolehlivost, která má zásadní význam i pro vaši společnost. Díky našemu rozsáhlému portfoliu služeb pro výměníky tepla jsme schopni rychle vyhovět vašim přesným potřebám.

LIFEHX

LIFEHX jsou aplikované servisní znalosti technologického postupu, které zvyšují produktivitu a účinnost výměníků tepla v jednotlivých fázích jejich životního cyklu.

 

Rozsah našich služeb

Výměníky tepla jsou naším oborem. Využijte výhod našich komplexních služeb i bohatých zkušeností našich pracovníků. V rámci našeho rozsahu služeb poskytujeme vše, co potřebujete pro zajištění provozuschopného stavu chladicích systémů strojů, chladicích systémů transformátorů, vzduchových chladičů, mokrých chladicích věží, deskových výměníků tepla i dalších výměníků tepla. Chcete si nechat zkontrolovat nebo přetěsnit výměník tepla? Naši kvalifikovaní technici zajistí, že vaše chladicí systémy budou energeticky úsporné a plně provozuschopné, od instalace až po jejich obnovu a to včetně dodávek jednotlivých náhradních dílů.

Uvedení do provozu a servisní zásahy na místě

Garantujeme, že naše výrobky jsou dodávány bezpečně a jsou plně validovány ke spolehlivému výkonu po celou dobu životního cyklu.

Dojde-li k problému s naším zařízením po uvedení všech jeho částí do provozu, náš tým zkušených servisních techniků je vám k dispozici a provede šetření a nápravu jakékoli poruchy na místě.

Opravy, generální opravy a údržba

Neplánované odstávky mohou mít katastrofální důsledky. Z tohoto důvodu jsou naši vyškolení technici připraveni v naléhavých případech rychle reagovat a provést kontrolu a opravu součástí tak, aby narušení vašeho výrobního provozu bylo minimální. Jakékoli práce související s generálními opravami jsou prováděny v našich kvalitních servisních střediscích nebo na místě pod dohledem kvalifikovaných pracovníků. Pravidelné kontroly a údržba pomáhají snižovat náklady, prodlužovat životnost vašich produktů Kelvion a dosahovat vysoké provozní spolehlivosti.

Náhradní díly a řešení pro náhradní díly

I ta nejlepší zařízení časem vykazují známky opotřebení. Používáme výhradně nejkvalitnější náhradní díly navržené tak, aby dosahovaly vynikajících parametrů originálních náhradních dílů. Tento přístup zajišťuje zachování optimální interakce mezi součástmi. Díky ochraně originálního konstrukčního návrhu nabízíme maximální zabezpečení vaší investice.

Sledování, poradenství a školení

Znalost stavu vašeho zařízení vám umožňuje zajistit spolehlivou výrobu, zlepšit bezpečnost a energetickou úspornost, prodloužit životnost zařízení a zabránit vzniku poruch.
Nabízíme poradenské služby, které zohledňují specifické parametry vašeho procesu a využívají naše bohaté znalosti konstrukce a návrhu zařízení pro výměnu tepla. Nabízíme vám úzkou spolupráci na vývoji technického řešení, které bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Modernizace a výměny

Provádíme výměnu součástí, čímž zajišťujeme provozuschopnost našich výměníků tepla a předcházíme poruchám. V případě zastaralých dílů nebo součástí navrhneme vhodnou obnovu. V těchto případech také můžeme navrhnout novou, moderní technologii, která povede k dalšímu zvýšení výkonu a spolehlivosti vašeho procesu.

Naše balíčky služeb

Balíček podpory

PRAVIDELNÁ KONTROLA
 • Vizuální kontrola výměníku tepla
HELPDESK
 • Pomoc po telefonu/e-mailem dle priority během normální pracovní doby
 • Přivolání servisního technika během pracovní doby
NÁHRADNÍ DÍLY
 • Seznam doporučených náhradních dílů s pevnými cenami

Balíček opravné údržby

PRAVIDELNÁ KONTROLA
 • Vizuální kontrola výměníku tepla
 • Audity – opatření týkající se výkonnosti a spotřeby energie včetně doporučení nápravných opatření
HELPDESK
 • Pomoc po telefonu/e-mailem během normální pracovní doby
 • Přivolání servisního technika během pracovní doby
 • Přidělená kontaktní osoba
NÁHRADNÍ DÍLY
 • Seznam doporučených náhradních dílů s pevnými cenami
 • Kontrola doporučených náhradních dílů během pravidelné prohlídky
ŠKOLENÍ
 • Školení operátora včetně odstraňování problémů

Balíček preventivní údržby

PRAVIDELNÁ KONTROLA
 • Vizuální kontrola výměníku tepla
 • Audity – opatření týkající se výkonnosti a spotřeby energie včetně doporučení nápravných opatření
 • Preventivní analýza – pravidelný sběr a interpretace dat na dálku (vzdálený přístup), pravidelná doporučení pro zlepšení výkonnosti
HELPDESK
 • HELPDESK 24/7
 • Objednávka servisního zásahu 24/7 s reakční dobou 8 hodin
NÁHRADNÍ DÍLY
 • Seznam doporučených náhradních dílů s pevnými cenami
 • Kontrola doporučených náhradních dílů během pravidelné prohlídky
 • Zásoba kritických náhradních dílů
ŠKOLENÍ
 • Školení operátora včetně odstraňování problémů

Potřebujete vice informací?

Jít nahoru