Vzduchové chladiče transformátorového oleje

Servis pro chladicí systémy transformátorů

Čištění a obnova ventilátorů na vzduchových chladičích transformátorového oleje zlepšuje výkonnost a účinnost a umožňuje transformátoru, aby spolehlivě a efektivně po dlouhou dobu podával maximální výkon s maximální kapacitou chlazení. Ventilátory jsou sice navrženy pro vysoké zatížení, ale při nepřetržitém používání se jejich kvalita může zhoršit v důsledku nánosů nečistot a dalších znečišťujících látek. Servis společnosti Kelvion zahrnuje čištění, údržbu, náhradní díly i kompletní generální opravu a obnovu za účelem uspokojení stávajících nebo nově vzniklých provozních potřeb.

Our Service Portfolio

Spuštění a servisní zásahy na místě

 • Pomoc při montáži a demontáži, expedici a přepravě
 • Dohled nad montážními pracemi prováděný odborníky společnosti Kelvion

Náhradní díly a řešení pro náhradní díly

 • Ventilátory, příslušenství
 • Výchozí sada náhradních dílů
 • Zvýhodněné balíčky náhradních dílů
 • Dodávka a montáž náhradních dílů

Opravy, generální opravy a údržba

 • Kompletní generální oprava nebo oprava
 • Odborná oprava v servisním středisku
 • Renovace vnějších nátěrů / obnova nátěrů
 • Pomoc při montáži a demontáži, expedici a přepravě
 • Čištění vnitřní a vnější strany chladiče
 • Důkladné posouzení škod a jejich odstranění
 • Měření průtoku v místě instalace
 • Optimalizace vzduchové části vedoucí ke snížení emisí hluku
 • Přizpůsobení vzduchové a olejové části chladiče novým provozním požadavkům  
 • Generální oprava motorů ventilátorů, např. výměna ložisek a těsnění, měření rychlosti

Modernizace a výměny

 • Přizpůsobení a úpravy olejových a vzduchových částí novým provozním požadavkům
 • Kompletní chladič jako náhrada produktů Kelvion i jiných výrobců
 • Optimalizace vzduchových částí chladiče za účelem snížení emisí hluku

Sledování, konzultační služby a školení

 • Školení čištění vzduchové části
 • K chladiči lze přidat systémy pro regulaci tlaku, teploty a objemového průtoku
 • Elektrotechnické kontroly ventilátorů, elektrických přípojek a elektrických parametrů
 • Posouzení životnosti vrstvy zinku v pozinkované části žebrované trubky z hlediska zbývající životnosti

Hlavní bod servisu pro vzduchový chladič transformátorového oleje

Kvalita ventilátorů vzduchových chladičů transformátorového oleje se v důsledku intenzivního používání a kontaminace postupně snižuje. Pokud by došlo k poruše ventilátorů, transformátor by nedosahoval maximální požadované kapacity chlazení, což znamená, že by nemohl fungovat správně a docházelo by ke snížení maximálního výkonu. V některých případech je nezbytné upravit vzduchové nebo olejové části zařízení tak, aby splňovalo nové provozní požadavky. Společnost Kelvion může ventilátory upravit z konfigurace AC na EC a provést jejich obměnu za účelem snížení emisí hluku. Také zahrnuje úpravu závěsných dvířek pro snazší přístup a čištění.

 

Servisní místa Chladič transformátorového oleje

Prostřednictvím naší globální sítě servisních středisek nabízíme maximální a spolehlivý servis, dostupný kdekoliv a kdykoliv.

Europe

Kelvion S.r.l. (Service)Itálie
Via Lodovico Borsari, 35/A
43126 Parma

Potřebujete vice informací?