Služby CTI

CTI | SPOLEČNOST SKUPINY KELVION

CTI je globálním lídrem v oblasti oprav a obnovy trubek výměníků tepla a zvyšování spolehlivosti poškozených nebo nových zařízení. V roce 2018 byla společnost CTI odkoupena společností Kelvion. Bez ohledu na to, zda se potýkáte s netěsností způsobenou erozí/korozí lokálně na koncích trubky nebo v celé její délce, technologie CTI Shield/Seals™ a vložek Full-Length Tube Liners™ dokáže prodloužit životnost vašich výměníků tepla a eliminovat nákladné odstávky nebo výměny svazků. Šetřete peníze a zvyšujte spolehlivost pomocí řešení prodlužujících životnost.

PROZKOUMEJTE HODNOTU TECHNOLOGIÍ CTI

TECHNOLOGIE CTI

Uvědomujeme si, že jakékoli neplánované odstávky způsobují většině našich klientů neočekávané náklady nad rámec samotné opravy. Naše servisní a opravárenské postupy dokážou výrazně zkrátit dobu odstávky a minimalizovat související ztráty. Bez ohledu na to, zda jste na palubě plavidla nebo na pobřežní plošině, případně v rafinerii daleko od civilizace, společnost CTI disponuje zdroji a kapacitami, včetně expresní dodávky materiálu, umožňujícími poskytnout rychlou reakci na vaši potřebu nouzové opravy.

 

CTI SHIELDS / SEALS

Technologie Shield/Seals opravuje poškozené a/nebo netěsné konce trubek a zabraňuje zbytečné výměně trubek nebo použití ucpávek. Proč vyměňovat celou trubku, když je opotřebených jen prvních 20–30 cm? Běžně se instalují také do trubek nových výměníků tepla, aby zabraňovaly poškozením, která mohou vést k netěsným/ucpaným trubkám. Technologie Shield/Seals dokáže opravit/obnovit trubku poškozenou korozí.

Instalace se provádí dvěma metodami:

 • Mechanickou expanzí
 • Hybridní expanzí CTI po celé délce

TRUBKOVÉ VLOŽKY PO CELÉ DÉLCE

Trubkové vložky po celé délce jsou určeny k obnově trubek, které jsou poškozeny izolovanou korozí nebo korozí po celé délce (důlková koroze,praskliny). Netěsné nebo poškozené trubky vyžadující ucpávku jsou opět instalovány. Omezené zanášení vložek nečistotami zvyšuje účinnost oproti hladkým trubkám z uhlíkové oceli. Trubkové vložky jsou konstrukčně určeny do nových montáží výměníků tepla a zvyšují spolehlivost a očekávanou životnost. Eliminace netěsnosti trubek mezi reakčními dobami a zamezení nouzovým odstávkám kvůli ucpávkám jsou prověřenými výhodami, které šetří náklady.


SERVISNÍ ČIŠTĚNÍ

Ne vždy je třeba trubky vyměnit. V případech, kdy jsou trubky výměníků tepla ucpány nečistotami nebo pevnými látkami, nabízí společnost Kelvion několik variant servisního čištění trubek, které umožní, aby se výměník tepla vrátil do původního provozuschopného stavu, a to včetně:

 • odstranění bláta a nečistot (tryskovým kartáčem)
 • nepříliš velkých usazenin kotelního kamene (kotoučovou pilou / brouskem nebo čističi s kovovými břity)
 • velkých usazenin (vrtání vodním paprskem)

CTI Shield/Seals Details

CTI Shield/Seal™ je tenkostěnná kovová trubková vložka vyrobená z vysoce odolných slitin. U trubek poškozených erozí vstupního konce, korozivními prasklinami z namáhání, trhlinovou korozí nebo jakýmikoli problémy souvisejícími s konci trubek nabízí společnost Kelvion svou nákladově nejefektivnější opravu trubek, technologii CTI Shield/Seal™, a to v rozsahu délek od 10 cm do 4,3 metrů.

Společnost Kelvion využívá dvě metody expanze naší technologie Shield/Seals. Mechanická expanze zahrnuje expanzi technologie Shield/Seal v prvním palci, trubkovnici a také na posledním palci, na výstupním konci. Mechanická expanze efektivně přemostí jakoukoli dráhu netěsnosti nebo poškození mezi prvním a posledním palcem technologie Shield/Seal.

Technologie CTI Shield/Seal je prověřeným a účinným postupem opravy problémů týkajících se konců trubek.

U delších instalací technologie Shield/Seal využíváme hybridní expanzní metodu CTI, která kombinuje hydraulickou expanzi technologie Shield/Seal po celé délce s následnou mechanickou expanzí. Hybridní expanze eliminuje vzduchovou mezeru, která může vzniknout mezi technologií Shield a trubkou.

Mezi běžné mechanismy poruch patří

 • eroze/koroze konce trubky
 • korozivní praskliny z namáhání
 • trhlinová koroze
 • lokalizovaná důlková koroze
 • čpavkové rýhování
 • plechové zesílené spoje trubky na trubku

Technologie CTI Shield/Seals může mít podobu prakticky jakékoli slitiny, „od A do Z“, od admiralitní mosazi po zirkonium.


TRUBKOVÉ VLOŽKY PO CELÉ DÉLCE

Trubky výměníku tepla jsou poškozovány také různými nežádoucími jevy po celé délce, jako je důlková koroze, praskliny nebo ztráta stěny po celé délce. V této situaci může být naše technologie Full Length Tube Liners™ velmi atraktivní variantou k částečné nebo úplné výměně trubek. Tenkostěnná technologie trubkových vložek po celé délce je účinným způsobem, jak zajistit dlouhodobou spolehlivost, a lze ji instalovat do stávajících i NOVÝCH trubek v rámci aplikací s předním plněním.

Jak to funguje

Kvůli správné velikosti trubkové vložky se změří vnitřní průměry trubky. Před instalací jsou trubky vyčištěny a vysušeny, následně jsou do trubek vloženy trubkové vložky. Pomocí našich upravených čerpadel jsou hydraulicky expandovány v celé délce stávajících trubek. Vložky se poté oříznou, zkrátí a mechanicky expandují na trubkovnici, čímž vzniká plně obnovená trubka.

Výhody

Technologie CTI trubkových vložek po celé délce dokáže zajistit dlouhodobou spolehlivost, nepřerušený provoz důležitých výměníků tepla a zabránit potenciálním odstávkám v důsledku netěsnosti trubek.

 • Návrat dříve ucpaných nebo netěsných trubek do služby obnoví poruchové výměníky tepla a v některých případech prodlouží životnost těchto výměníků tepla.
 • Společnost Kelvion dokáže tento servis provést jako nouzovou reakci na poruchu zařízení přímo na místě.

CTI Emergency Contact

CTI Connecticut Office: 1-203-795-0070

CTI Tollfree:                    1-800-446-0060

CTI Gulf:                         +971 4 324 1296                                  

CTI Europe:                    +49 234 980 2399

CTI Case Studies

Potřebujete vice informací?