G - Governance

Het ESG-initiatief van Kelvion

Kelvion steunt mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Verantwoordelijk handelen is dus stevig geïntegreerd in alle productie- en serviceprocessen. Compliance is een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf. Verder speelt duurzaamheid een sleutelrol in ons leveranciersbeheer en streven we naar het hoogste niveau van naleving in alle wereldwijde Kelvion-functies en betrokken partijen. 

 

Wij respecteren en houden ons aan de wet.
De basis voor alle handelingen bij Kelvion is de naleving van alle van toepassing zijnde wetten en andere regelgeving. Wij vullen deze regels aan met speciaal ontworpen, bijzonder strikte interne richtlijnen en training met betrekking tot bepaalde aspecten van de wet.

Wij zijn internationaal actief.
Wij houden ons strikt aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op onze producten en services die bij internationale handel worden ingezet. Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde in- en uitvoerverboden en aan alle officiële vergunningsprocedures.

Wij verwerpen corruptie volledig.
Wij verwerpen elke vorm van bedrijfscorruptie, zowel op de binnenlandse markt als op buitenlandse markten. Om dit te onderstrepen, hebben wij onze eigen anticorruptierichtlijnen opgesteld, die regels voor goed gedrag opleggen waaraan wij ons te allen tijde houden. Deze regels zijn zowel van toepassing in onze omgang met ambtenaren als met instanties en werknemers van andere bedrijven.

Wij zijn een voorstander van eerlijke concurrentie.
In ons streven naar eerlijke concurrentie werken wij hard aan het afstemmen van ons werk op de behoeften van onze klanten en het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en services. Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde nationale, supranationale en buitenlandse antitrustwetten, evenals aan alle wetten met betrekking tot oneerlijke concurrentie. Wij verwachten deze mate van eerlijkheid ook van onze concurrenten.

Wij zorgen voor maatschappelijk verantwoorde arbeidsomstandigheden.
Wij hechten veel waarde aan de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medewerkers en de samenleving. Wereldwijd bieden wij onze medewerkers eerlijke arbeidsomstandigheden.. Wij verwerpen elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur of andere persoonlijke kenmerken. Wij beschouwen onszelf als een maatschappelijk verantwoordelijke werkgever die respectvol met zijn medewerkers omgaat.

Wij beschermen het milieu.
Van de ontwikkeling tot de productie en de verkoop van onze producten, wij beschermen het milieu tijdens elk van deze fasen. Dit principe geldt niet alleen voor de energie die wij gebruiken, maar ook voor de bescherming van onze natuurlijke omgeving op elke werkplek over de hele wereld.

Wij zorgen voor productveiligheid.
Wij ontwikkelen voor onze klanten innovatieve, hoogwaardige producten en processen, en productveiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Heeft u meer informatie nodig?