S - Social

Het ESG-initiatief van Kelvion

De gezondheid van onze medewerkers is een van onze topprioriteiten. Ze moeten allemaal in een veilige omgeving kunnen werken en gezond blijven. Onze visie is duidelijk: we blijven streven naar onze nul-ongevallenstrategie om het aantal ongevallen te elimineren en veilige omstandigheden en handelingen te garanderen. Kelvion zet zich in om te zorgen voor geschikte werkplekken, ideeën voor verbeteringen door te voeren en het effect daarvan voortdurend te monitoren. 

Onze ESG-strategie is gericht op het creëren van een verantwoordelijke bedrijfscultuur en een inspirerende werkomgeving. Dit omvat ook diversiteit en inclusie op alle bedrijfsniveaus. We maken een duidelijk statement: onze medewerkers zijn het hoogste goed en we behandelen iedereen gelijk. Diversity & Inclusion Management is een vast onderdeel van ons HR-beleid en wij wijzen elke vorm van discriminatie af. Passende programma's om deze mentaliteit wereldwijd te waarborgen, zoals de klokkenluiderregeling, zijn aanwezig.

Eerlijkheid voorop

Bedrijven zoals Kelvion die internationaal actief zijn, zijn verplicht zich te houden aan internationaal aanvaarde conventies: van sociale, politieke en juridische aard. Onze bedrijfsgedragscode beschrijft de principes en procedures achter ons bedrijfshandelen. Deze code geldt voor al onze medewerkers wereldwijd. Wij zien toe op de naleving van de voorschriften in een werkomgeving die wordt gekenmerkt door integriteit, respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.


Wij respecteren en leven de wet na.
De basis voor alle handelingen bij Kelvion is de naleving van alle geldende wetten en andere voorschriften. We vullen deze regels aan met speciaal ontworpen, bijzonder strenge interne richtlijnen en opleidingen met betrekking tot bepaalde aspecten van de wet.

Wij handelen internationaal.
Wij houden ons strikt en bindend aan de wettelijke voorschriften die gelden voor onze producten en diensten die betrokken zijn bij het internationale handelsverkeer. Wij leven alle geldende export- en importverboden na en houden ons aan alle officiële vergunningsprocedures.

Wij wijzen corruptie volledig af.
Wij verwerpen elke vorm van commerciële corruptie, zowel in het binnenland als op buitenlandse markten. Om dit feit te onderstrepen hebben wij onze eigen anti-corruptierichtlijnen opgesteld die regels van correct gedrag opleggen waaraan wij ons te allen tijde houden. Deze regels gelden zowel in onze omgang met ambtenaren als met de organen en medewerkers van andere ondernemingen.

Wij ondersteunen eerlijke concurrentie.
In een geest van eerlijke concurrentie werken wij hard, stemmen wij ons werk af op de behoeften van onze klanten en waarborgen wij de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij leven alle toepasselijke nationale, supranationale en buitenlandse anti-trustwetten na, evenals alle wetten die betrekking hebben op oneerlijke concurrentie. Wij verwachten dit niveau van eerlijkheid ook van onze concurrenten.

Wij zorgen voor sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden.
Wij zijn toegewijd aan de principes van sociale verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers en de maatschappij. Wij bieden onze medewerkers wereldwijd eerlijke arbeidsvoorwaarden. Wij verwerpen elke vorm van discriminatie, met betrekking tot geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur, of andere persoonlijke kenmerken. Wij zien onszelf als een maatschappelijk verantwoorde werkgever die zijn werknemers met respect behandelt.

Wij beschermen het milieu.
Vanaf de ontwikkeling, de fabricage en de verkoop van onze producten beschermen wij het milieu in elk van deze fasen. Dit principe geldt niet alleen voor de energie die we gebruiken, maar ook voor de bescherming van onze natuurlijke omgeving op elke werkplek wereldwijd.

Wij zorgen voor productveiligheid.
Voor onze klanten ontwikkelen wij innovatieve, hoogwaardige producten en processen - en productveiligheid heeft daarbij de hoogste prioriteit.

Heeft u meer informatie nodig?