Warmtewisselaars voor dieselmotoren & gasmotoren

Voor de gegarandeerde naleving van uw milieuvoorschriften

Diesel- en gasmotoren worden gebruikt om energie op te wekken in decentrale eenheden waarin de energie van een brandstof in mechanische of elektrische energie wordt omgezet.

Diesel- en gasmotoren

Moderne scheepsmotoren, zogenaamde dubbele brandstofmotoren, kunnen ook op beide brandstoffen werken. Dit geeft scheepseigenaren volledige flexibiliteit om de exploitatiekosten te optimaliseren en op verschillende milieuvereisten over de hele wereld in te spelen.

Dubbele brandstofmotoren drijven zeeschepen aan zoals supertankers, cruise- en vrachtschepen, trawlers, veerboten en megajachten. Ook drijven ze locomotieven, vrachtwagens en apparatuur voor zware toepassingen aan. Bovendien kunnen diesel- en gasmotoren in kleine elektriciteitscentrales en op gas werkende warmtekrachtcentrales warmte en/of elektriciteit opwekken. Naast het aandrijven van aardgasmotoren in dergelijke centrales kan de nieuwe generatie motoren ook door speciale soorten gas worden aangedreven.

Zonder adequate koeling zouden hoge temperaturen die door het verbranden van brandstof worden veroorzaakt, motoren doen uitvallen. Kelvion helpt de temperatuur van het water in de motormantel, de inlaatlucht en de smeerolie op de meest efficiënte manier te verlagen. Wij bieden geïntegreerde mantel- en buissmeeroliekoelers, zelfstandige of aangesloten platenwarmtewisselaars voor het koelen van mantelwater en compacte inlaatluchtkoelers voor viertakt- en tweetaktzuigermotoren aan. Onze oplossingen gaan verder dan de standaard motorkoeltaken. In samenwerking met toonaangevende motorfabrikanten ontwikkelt Kelvion warmtewisseltechnologie die helpt de vervuiling van zwavel- (SOx) en stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Deze ultramoderne warmtewisselaars zijn belangrijke onderdelen om te voldoen aan de hedendaagse wereldwijde milieuregels.

Heeft u meer informatie nodig?