Warmtewisselaars voor zonne-energie- & biogassystemen, geothermische elektriciteitscentrales en meer

Hernieuwbare energie

In een tijdperk van versnelde wereldwijde verandering hebben landen over de hele wereld een duidelijke doelstelling om het gebruik van duurzame energie rond 2030 te verdubbelen.

Duurzame energie

De combinatie van een toenemende wereldwijde energievraag, afnemende voorraden fossiele brandstoffen en de noodzaak om de risico's van klimaatverandering te verminderen liggen aan de basis van een sterke toename van duurzame oplossingen voor energieopwekking Voor 2040 wordt verwacht dat de elektriciteitsproductie uit duurzame energiebronnen gelijk zal zijn aan die uit steenkool en aardgas.

De belangrijkste bronnen van duurzame energie afkomstig van natuurlijke processen die voortdurend worden aangevuld, zijn zonlicht, wind, regen, getijden, golven en geothermische warmte, evenals biomassa, biobrandstoffen en waterstof.

Efficiëntie is de sleutel om van duurzame energie een commercieel succes te maken. Wij bieden een breed assortiment mantel- en buiswarmtewisselaars voor de opslag van energie in zonne-energiecentrales, platenwarmtewisselaars voor de opwekking van geothermische energie en luchtkoelers voor wind- en biomassacentrales. Wat de duurzame bron ook is, wij hebben de juiste warmtewisselaaroplossing.

Heeft u meer informatie nodig?