Koeling van vermogenstransformatoren

Elektriciteitsnet

In een wereld waarin de vraag naar energie toeneemt en er een sterke verschuiving is naar duurzame en alternatieve energiebronnen, zijn een betrouwbare energievoorziening en intelligente verbindingen tussen de verschillende producenten en gebruikers van essentieel belang.

Elektriciteitsnet

Het elektriciteitstransport- en distributienet transporteert de elektrische energie van een productielocatie, zoals een elektriciteitscentrale, naar onderstations en verder naar lokale klanten en gebruikers.

Binnen dit net bevinden zich grote met olie gevulde energietransformatoren. Deze belangrijke onderdelen zijn de werkpaarden en moeten zorgvuldig worden onderhouden. Ze transporteren de elektriciteit onder hogere spanningen over lange afstanden om het energieverlies te beperken en schakelen vervolgens op het ontvangende station over naar lagere spanningen voor verder transport of distributie.

Transformatorolie moet veilig, duurzaam en efficiënt worden getransporteerd en gekoeld. Met ons uitgebreide assortiment pompen en warmtewisselaars, waaronder op transformatorolie werkende lucht- en waterkoelers in diverse uitvoeringen, zorgt Kelvion ervoor dat aan deze verplichte eisen wordt voldaan.

Heeft u meer informatie nodig?