Warmtewisselaars voor de kerncentrale- en energiesector

Voor kolen, olie, gas, wind of water

Kijkend naar de toekomst draait het allemaal om groei.

Energie

De wereldbevolking
In de komende 20 jaar zal de wereldbevolking toenemen tot bijna 8,8 miljard mensen: met andere woorden 1,5 miljard meer mensen dan er nu leven. En die hebben allemaal energie nodig.

Economie
Een groeiende wereldbevolking betekent ook meer economische activiteit. Het wereldwijde bbp zal daarom naar verwachting in 2035 zijn verdubbeld. Door deze economische groei, die vooral te danken is aan China, India en de opkomende markten, zal de vraag naar energie sterk toenemen.

Energie opwekken
Meer dan de helft van de groei van de wereldwijde vraag naar energie komt voor rekening van de opwekking van elektriciteit. Daarbij zullen aardgas en duurzame energiebronnen in toenemende mate in plaats van steenkool worden gebruikt. Meer dan een derde van de groei van de elektriciteitsopwekking zal aan duurzame energiebronnen toegeschreven kunnen worden. Een soortgelijke trend doet zich voor bij de wereldwijde groei van primaire energie, waar een kwart van dit volume door duurzame energiebronnen gedekt zou kunnen worden.

Oplossingen
Voor kolen, olie, gas, wind of water: Kelvion heeft de juiste oplossingen voor het opwekken en leveren van energie. Onze producten worden wereldwijd in energiecentrales gebruikt. Ongeacht wereldwijde trends zal er vraag blijven naar onze expertise en kennis met betrekking tot de brandstoffen die de wereldeconomie draaiende houden.

Heeft u meer informatie nodig?