Luchtkoeler voor de koeltechnische industrie

Voor gezondheid, detailhandel, handel, wonen en vrije tijd

Dankzij koeling kan het hele jaar door van vers voedsel worden genoten, hoe ver het voedsel ook moet reizen om de consument te bereiken. Koeling speelt tevens een belangrijke rol bij het laag houden van de temperatuur in toepassingen in de gezondheidszorg, handel, industrie, woningbouw en recreatie over de hele wereld.

Koeling

Veranderende eetgewoonten creëren vraag
Door de snelle verstedelijking en de toegenomen koopkracht in ontwikkelingslanden is de vraag toegenomen naar meer kant-en-klare verpakte levensmiddelen, die koel moeten worden gehouden om de versheid en de voedingswaarde ervan te behouden. Om aan de vraag te voldoen, investeren winkels in een grote verscheidenheid aan koelkasten, vitrines en koelers. Rond 2020 wordt de commerciële koelmarkt naar verwachting gedomineerd door de Aziatisch-Pacifische regio en dan met name China en India. Ondertussen dragen de ontwikkelde economieën bij tot de opleving van de sector door middel van vervangingsaankopen.

Koelen op natuurlijke wijze
De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) en de EU hebben aanbevolen om synthetische koudemiddelen met een hoog aardopwarmingsvermogen tegen 2017 te vervangen door milieuvriendelijkere oplossingen. Het groeiende bewustzijn van de negatieve gevolgen van fluorkoolwaterstoffen en zwaar gechloreerde koolwaterstoffen voor de ozonlaag heeft geleid tot een verschuiving naar natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak en CO2.

Het streven naar energie-efficiëntie
Het verbeteren van de energie-efficiëntie van commerciële en industriële koelapparatuur is van essentieel belang voor eindgebruikers die hun bedrijfskosten willen verlagen. Dit is met name erg belangrijk in de voedselverwerkende industrie waar de winstmarges krap zijn.

Toonaangevende koeling
Luchtkoelers zijn cruciale onderdelen in koelsystemen en hebben een aanzienlijke invloed op zowel de bedrijfskosten ervan als op het waarborgen van de productkwaliteit. Kelvion is een expert op het gebied van koelerontwerpen dankzij 75 jaar innovatie en nauwe samenwerking met onze klanten. Wij hebben toonaangevende oplossingen ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen, van opslag en verwerking van voedingsmiddelen tot koelers voor complexe testruimtes voor de automobielindustrie.

Heeft u meer informatie nodig?