Nasze wymienniki ciepła do produkcji agrochemikaliów

Dla większej efektywności energetycznej w fabrykach nawozów

Rosnąca populacja na świecie oznacza rosnącą liczbę ludzi do wyżywienia. Zmniejsza się przy tym dostępna powierzchnia gruntów pod uprawy, a rolnicy stają przed wyzwaniem osiągania wyższych plonów ze swojego areału przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i zachowaniu zgodności z wymogami. To z kolei pociąga za sobą zwiększenie popytu na agrochemikalia.

Agrochemikalia

Rośliny potrzebują nawozów i uzdatniaczy gleby umożliwiających ich wzrost i zwiększanie plonu, a także środków takich jak pestycydy i herbicydy, chroniących je przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Nowoczesne nawozy chemiczne zawierają najważniejsze składniki odżywcze – azot, fosfor, potas, siarkę, magnez i wapń. Większość nawozów azotowych wytwarza się z amoniaku – związku azotu i wodoru (NH3), syntetyzowanego w procesie Habera i Boscha.

Produkcja sztucznego nawozu azotowego jest niezwykle energochłonna. Opracowana przez Kelvion technologia wymiany ciepła wspomaga optymalną wymianę ciepła przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła odpadowego. Nasze podgrzewacze powietrza Rekuluvo pracują w wielu zakładach nawozowych na całym świecie, przenosząc ciepło odpadowe z gazów spalinowych do podgrzewanego powietrza. Asortyment płaszczowo-rurowych i w pełni spawanych płytowych wymienników ciepła Kelvion może odzyskiwać energię również z niskotemperaturowych oparów próżniowych do dalszego użytku termicznego.

Potrzebujesz więcej informacji?