Nasze wymienniki ciepła do produkcji agrochemikaliów

Dla większej efektywności energetycznej w fabrykach nawozów

Rosnąca populacja na świecie oznacza rosnącą liczbę ludzi do wyżywienia. Zmniejsza się przy tym dostępna powierzchnia gruntów pod uprawy, a rolnicy stają przed wyzwaniem osiągania wyższych plonów ze swojego areału przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i zachowaniu zgodności z wymogami. To z kolei pociąga za sobą zwiększenie popytu na agrochemikalia.

Agrochemikalia

Rośliny potrzebują nawozów i uzdatniaczy gleby umożliwiających ich wzrost i zwiększanie plonu, a także środków takich jak pestycydy i herbicydy, chroniących je przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Nowoczesne nawozy chemiczne zawierają najważniejsze składniki odżywcze – azot, fosfor, potas, siarkę, magnez i wapń. Większość nawozów azotowych wytwarza się z amoniaku – związku azotu i wodoru (NH3), syntetyzowanego w procesie Habera i Boscha.

Produkcja sztucznego nawozu azotowego jest niezwykle energochłonna. Opracowana przez Kelvion technologia wymiany ciepła wspomaga optymalną wymianę ciepła przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła odpadowego. Nasze podgrzewacze powietrza Rekuluvo pracują w wielu zakładach nawozowych na całym świecie, przenosząc ciepło odpadowe z gazów spalinowych do podgrzewanego powietrza. Asortyment płaszczowo-rurowych i w pełni spawanych płytowych wymienników ciepła Kelvion może odzyskiwać energię również z niskotemperaturowych oparów próżniowych do dalszego użytku termicznego.

Potrzebujesz więcej informacji?

Ustawienia plików cookie

Wybierz preferowane ustawienia plików cookie

Szczegóły dotyczące plików cookie

Włączenie niezbędnych technicznych plików cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby można było korzystać ze strony internetowej. Umożliwiają one działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie oraz dostęp do zabezpieczonych części strony. Bez tych plików cookie strona nie będzie działać prawidłowo.

Włączenie marketingowych plików cookie
Marketingowe pliki cookie są stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Te pliki są stosowane, aby wyświetlać użytkownikowi zindywidualizowane treści reklamowe, bardziej wartościowe dla wydawców i osób trzecich prowadzących kampanie reklamowe.

Historia plików cookie