Wymienniki ciepła do produkcji podstawowych chemikaliów

Prosimy skorzystać z naszych bezpiecznych rozwiązań dla prod. chemikaliów

Chemikalia podstawowe są podstawą szerokiej gamy produktów stosowanych w procesach przemysłowych i przez odbiorcę ogólnego. Do tej grupy należą kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, wodorotlenek sodu i chlor. Kwas siarkowy jest powszechnie produkowaną substancją chemiczną i składnikiem niezbędnym do produkcji setek związków chemicznych wymaganych przez niemal każdy sektor przemysłu.

Chemikalia podstawowe

Zużycie H2SO4 w kraju jest wskaźnikiem jego poziomu uprzemysłowienia. W ciągu ostatnich 10 lat światowe zużycie kwasu siarkowego wzrosło o 25%. Około 17% całej produkcji kwasu siarkowego zużywa się w 20 procesach chemicznych, takich jak produkcja kwasu fosforowego, tlenku tytanu i amoniaku oraz w metalurgii. Produkcja chemikaliów podstawowych jest energochłonna, a producenci borykają się z problemami uzyskania niezawodnych dostaw energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach oraz spełnienia wymogów coraz surowszych przepisów odnoszących się do ochrony środowiskowa i bezpieczeństwa.

Kwas siarkowy, podobnie jak wiele innych substancji chemicznych, jest silnie żrący i wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim. Każdy sprzęt, który ma z nim kontakt, musi być odporny na działanie korozyjne. W Kelvion wiemy, jak ważny jest dobór materiału odpowiedniego do zadania. Do produkcji kwasu siarkowego oferujemy uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła ze specjalnych stopów odpowiednich do wymogów procesowych. Płytowe wymienniki ciepła zapewniają najwyższe współczynniki wymiany ciepła i są łatwe w utrzymaniu. Dobór odpowiednich materiałów na płyty i uszczelki zapewnia długi okres użytkowania. Tam, gdzie wymagane są dodatkowe zabezpieczenia, dostarczamy spawane laserowo kasety, w których czynnik krytyczny przepływa w hermetycznie uszczelnionych szczelinach płytowych.

Nasz w pełni spawany wymiennik K°Bloc to odpowiedni wybór do procesów, w których stosowane są czynniki niebezpieczne. W zespole K°Bloc można, na przykład, bezpiecznie schładzać gazowy chlor z elektrolizy chloru alkalicznego – stosowany do produkcji chloru, wodoru i wodorotlenku sodu. Dzięki bogatej wiedzy o procesach i konstruowaniu zapewniamy klientom odpowiednie rozwiązanie w zakresie schładzania lub ogrzewania dla ich zakładów chemicznych.  

Potrzebujesz więcej informacji?