Chłodnice powietrza dla urządzeń chłodniczych

Dla zdrowia, handlu, sektora komercyjnego, mieszkaniowego i rekreacji

Rozwój chłodnictwa pozwolił cieszyć się świeżą żywnością przez cały rok, niezależnie od tego jaki dystans musi zostać pokonany by dostarczyć ją do konsumenta. Odegrał również ważną rolę w utrzymaniu optymalnej temperatury w sektorze opieki zdrowotnej, a także w sektorach: handlowym, przemysłowym, mieszkaniowym i rekreacyjnym.

Chłodnictwo

Zmiana nawyków żywieniowych tworzy nowy popyt
Szybki rozwój urbanizacji i większa siła nabywcza w gospodarkach rozwijających się stworzyły zapotrzebowanie na gotowe do spożycia, pakowane produkty spożywcze, które aby zachować świeżość i wartość odżywczą, wymagają przechowywania w chłodzie. Sklepy inwestują w zakup szaf i gablot chłodniczych oraz chłodni. Przewiduje się, że do 2020 r. Azja, a w szczególności Chiny i Indie zdominują rynek komercyjnych urządzeń chłodniczych.

Naturalne chłodzenie
Amerykańska Agencja FDA ds. żywności i leków oraz UE zaleciły zastąpienie syntetycznych czynników chłodniczych o wysokim wpływie na ocieplenie klimatu rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Rosnąca świadomość negatywnego wpływu HFC i HCHC na warstwę ozonową skłania do przejścia na naturalne czynniki chłodnicze, takie jak amoniak i CO2.

Nacisk na energooszczędność
Poprawa efektywności energetycznej komercyjnych i przemysłowych urządzeń chłodniczych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów operacyjnych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w branży przetwórstwa spożywczego, gdzie marże są niewielkie.

Wiodące na rynku rozwiązania chłodnicze
Chłodnice powietrzne stanowią kluczowe komponenty systemów chłodniczych i mają znaczący wpływ zarówno na koszty eksploatacji, jak i na zapewnienie jakości produktu. Jesteśmy ekspertami w projektowaniu chłodnic powietrznych, z 75-letnią tradycją w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i ścisłej współpracy z klientami. Tworzymy wiodące na rynku urządzenia do szerokiej gamy zastosowań - od przechowania i przetwarzania żywności, po chłodnice wykorzystywane w komorach testowych w przemyśle motoryzacyjnym.

Potrzebujesz więcej informacji?