Wymienniki ciepła dla elektrowni węglowych i innych

Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne

Paliwa węglowe, takie jak węgiel, ropa naftowa lub gaz, są spalane w celu wytwarzania energii. Tego typu elektrownie mogą być eksploatowane w długim okresie czasu.

Elektrownie konwencjonalne

Głównym czynnikiem napędowym może być turbina parowa, gazowa lub w małych zakładach, silnik spalinowy. Wszystkie zakłady wykorzystują energię uzyskaną z rozprężania gazu, pary jak i gazów spalinowych. Elektrownie spalające paliwa kopalne w dalszym ciągu mają znaczenie jako dostawca energii elektrycznej. Stanowią one podstawę roboczego miksu energetycznego, który jest niezbędny aby sprostać wyzwaniom jutra.

W nowoczesnej elektrowni zasilanej paliwami kopalnymi chłodzenie, podgrzewanie i odzysk ciepła to procesy kluczowe. Oferujemy rozwiązania różnorodne pod względem konstrukcyjnym, w tym ekonomizery, kotły odzysknicowe, skraplacze, podgrzewacze powietrza, chłodnice wody i oleju oraz wiele innych.

Potrzebujesz więcej informacji?