Wym. ciepła dla instalacji solarnych i biogaz., elektrowni geotermalnych i innych

Energia odnawialna

W erze przyspieszenia globalnych zmian, kraje na całym świecie mają jeden cel - do 2030 roku podwoić wykorzystanie zasobów energii ze źródeł odnawialnych.

Energia odnawialna

 

Rosnące zużycie energii, zmniejszenie dostaw paliw kopalnych i potrzeba zmniejszenia ryzyka zmian klimatycznych powodują wzrost zapotrzebowania na rozwiązania generowania odnawialnej energii elektrycznej. Prognozuje się że do 2040 r., produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł będzie porównywalna jak w przypadku węgla i gazu ziemnego.

Głównym źródłem energii odnawialnej, jest

światło słoneczne, wiatr, deszcz, pływy,

fale i ciepło geotermalne, a także biomasa, biopaliwa i wodór.W przypadku energii odnawialnej wydajność jest kluczem do sukcesu. Oferujemy szeroką gamę wymienników płaszczowo-rurowych do przechowywania energii w elektrowniach słonecznych; płytowe wymienniki ciepła do generowania energii geotermalnej i chłodnice powietrza dla elektrowni wiatrowych i biomasowych. Dla każdego rodzaju źródła odnawialnego mamy odpowiednie rozwiązanie wymiany ciepła.

 

Potrzebujesz więcej informacji?