Rozwiązania w zakresie wymienników ciepła dla branży HVAC

Dla ogrzewania, wentylacji i technik klimatyzacji

Szpitale, biura, centra handlowe, fabryki i domy – niemal każdy budynek wymaga systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

HVAC

Rozwój branży budowlanej – wzrost zapotrzebowania
Dynamiczny rozwój rynku w zakresie budownictwa oraz rosnąca sprzedaż budynków komercyjnych i domów mieszkalnych na całym świecie są motorem wzrostu w sektorze HVAC. Zwłaszcza postęp urbanizacji i industrializacji w krajach rozwijających się spowodował wzrost popytu na budowę fabryk i osiedli mieszkaniowych wyposażonych w systemy HVAC.

Nacisk na energooszczędność
Efektywność energetyczna jest obecnie kluczowym wymogiem dla nowych instalacji HVAC. Rządy państw na całym świecie wprowadziły przepisy mające na celu zachęcenie do stosowania systemów HVAC, które spełniają normy branżowe dotyczące wydajności energetycznej.

Inteligentniejsze systemy
Kluczowy wpływ na rozwój rynku HVAC ma postęp w zakresie nowych technologii, które obejmują systemy monitorowania zużycia energii w budynku i kontroli wydajności energetycznej systemu HVAC.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb
Niezależnie od tego, czy chodzi o ogrzewanie, wentylację, klimatyzację czy chłodzenie, Kelvion oferuje optymalne rozwiązania wymiany ciepła. Począwszy od basenów i kolektorów słonecznych, aż po rozbudowane sieci miejskie, nasze urządzenia zapewniają osiągnięcie właściwej temperatury.

Potrzebujesz więcej informacji?