Wymienniki ciepła dla elektrowni i przemysłu energetycznego

Dla węgla, ropy, gazu, wiatru bądź wody

Głównym motorem napędowym przyszłości jest rozwój i wzrost.

Przemysł energetyczny

Ludność świata
W ciągu najbliższych 20 lat liczba ludności na świecie wzrośnie do blisko 8,8 miliarda, czyli wyniesie o 1,5 miliarda więcej niż obecnie. Proporcjonalnie wzrośnie także zapotrzebowanie na energię.

Gospodarka
Rosnąca populacja oznacza wyższy poziom aktywności gospodarczej. Przewiduje się, że światowy PKB do roku 2035 podwoi swoją wartość. Taki wzrost gospodarczy, napędzany głównie przez Chiny, Indie i rynki wschodzące, znacznie zwiększy zapotrzebowanie na energię.

Wytwarzanie energii
Ponad połowę z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię będzie stanowić popyt na energię elektryczną, a gaz ziemny i odnawialne źródła energii będą coraz częściej zastępować węgiel. Szacuje się, że około jedna trzecia wytarzanej energii elektrycznej może być pozyskana ze źródeł odnawialnych. Podobna tendencja występuje w przypadku energii pierwotnej, gdzie jedna czwarta wolumenu może zostać pozyskana dzięki odnawialnym źródłom energii.

Rozwiązania wymiany ciepła
Niezależnie czy energia jest wytwarzana w oparciu o węgiel, ropę naftową, gaz, wiatr czy wodę, oferujemy właściwe rozwiązania do każdego z tych zastosowań. Nasze produkty są stosowane w elektrowniach na całym świecie, a nasze doświadczenie i wiedza są wykorzystywane z pożytkiem dla światowego przemysłu energetycznego.

Potrzebujesz więcej informacji?