Chłodzenie transformatorów dużej mocy

Sieć elektryczna

W świecie rosnącego zapotrzebowania na energię niezbędne jest niezawodne zasilanie i inteligentne połączenie między producentami a użytkownikami.

Sieć

Sieć przesyłowa i dystrybucyjna przesyła energię elektryczną z miejsca wytwarzania, takiego jak elektrownia, do podstacji oraz lokalnych klientów i użytkowników.

Chłodzone olejem transformatory mocy są kluczowym elementem sieci elektrycznych i muszą być należycie użytkowane. Urządzenia te wykorzystywane są do przesyłu energii elektrycznej o wysokim napięciu na dalekie odległości i służą do zmniejszania napięcia do wartości odpowiednich dla stacji przesyłowych lub dystrybutorów.

Olej transformatorowy musi być transportowany i chłodzony w sposób bezpieczny i sprawny. Dzięki szerokiemu portfolio pomp i wymienników ciepła - w tym chłodnic powietrza i wody zasilającej transformator - Kelvion spełnia te wymagania.

Potrzebujesz więcej informacji?