G - Governance

Inicjatywa ESG firmy Kelvion

Kelvion wspiera prawa człowieka, sprawiedliwe warunki pracy, ochronę środowiska i przeciwdziałanie korupcji. Tak więc odpowiedzialne działanie jest mocno zintegrowane z wszystkimi procesami produkcyjnymi i usługowymi. Zgodność z przepisami jest fundamentalną częścią naszej firmy. Ponadto, zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu naszymi dostawcami i dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu zgodności we wszystkich globalnych funkcjach Kelvion i zaangażowanych stronach. 

 

Firmy takie jak Kelvion, które działają na arenie międzynarodowej, są zobowiązane do przestrzegania międzynarodowych konwencji: o charakterze społecznym, politycznym i prawnym. Nasz korporacyjny kodeks postępowania opisuje zasady i procedury stojące za naszymi działaniami. Kodeks ten dotyczy wszystkich naszych pracowników na całym świecie. Zapewniamy zgodność z przepisami w środowisku pracy, które charakteryzuje się uczciwością, szacunkiem i odpowiedzialnością.

Szanujemy i przestrzegamy prawa

Podstawą wszystkich działań w Kelvion jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji. Uzupełniamy te zasady wewnętrznymi wytycznymi i szkoleniami w odniesieniu do niektórych aspektów prawa.

Działamy na arenie międzynarodowej

Ściśle przestrzegamy regulacji prawnych, które mają zastosowanie do naszych produktów i usług związanych z handlem międzynarodowym. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących zakazów eksportu i importu oraz przestrzegamy wszystkich oficjalnych procedur autoryzacji.

Odrzucamy korupcję

Odrzucamy wszelkiego rodzaju korupcję komercyjną, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Aby podkreślić ten fakt, opracowaliśmy własne wytyczne antykorupcyjne, które narzucają zasady właściwego postępowania, do których zawsze się stosujemy. Zasady te obowiązują zarówno w kontaktach z urzędnikami, jak i z organami i pracownikami innych firm.

Wspieramy uczciwą konkurencję

W duchu uczciwej konkurencji ciężko pracujemy, ukierunkowujemy tę pracę na potrzeby naszych klientów i dbamy o jakość naszych produktów i usług. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących krajowych, ponadnarodowych i zagranicznych przepisów antymonopolowych, a także wszelkich przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. Oczekujemy również tego poziomu uczciwości od naszych konkurentów.

Zapewniamy społecznie akceptowalne warunki pracy

Kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej wobec naszych pracowników i społeczeństwa. Na całym świecie oferujemy naszym pracownikom uczciwe warunki pracy. Odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry lub inne cechy osobiste. Uważamy się za społecznie odpowiedzialnego pracodawcę, który traktuje swoich pracowników z szacunkiem.

Chronimy środowisko

Na każdym etapie, od rozwoju przez produkcję i sprzedaż naszych produktów, chronimy środowisko. Zasada ta dotyczy nie tylko zużywanej przez nas energii, ale także ochrony naszego środowiska naturalnego w każdym miejscu na świecie.

Zapewniamy bezpieczeństwo produktu

Dla naszych klientów opracowujemy innowacyjne produkty i procesy wysokiej jakości – a bezpieczeństwo produktów jest najwyższym priorytetem.

Potrzebujesz więcej informacji?