Deklaracje dla produktów RT

Broszury i Instrukcje

Pobierz na tej stronie deklaracje WE dotyczące niestandardowych chłodnic powietrza. Na tabliczce znamionowej chłodnicy umieszczono informacje o tym, gdzie został wyprodukowany dany element.

CHŁODNICE POWIETRZA WYPRODUKOWANE PRZEZ KELVION REFRIGERATION B.V. (NL)

Pobierz wymagane deklaracje (patrz poniżej) dotyczące następujących wymienników ciepła

Typy pod marką Kelvion 
AU, BC50, BR50, DI, DL, DRO (DRS-O), DRR, DRS, DU, DUR, DVO (DVS-O), DVS, DVR, DZS, IVS, KB, KKT, KTR, LLK, MAC, PLK, SA, SLK, TBK, TN, VCe, VCI, VNS, VRB, VRe, VRZ, WV, ZFB, ZFZ, ZGB, ZGZ, specjalistyczne.

Typy pod marką Kelvion
CMK, CML

Deklaracja WE włączenia niekompletnych maszyn (SEP) oraz deklaracja zgodności WE (moduł A i moduł H)

Przed 19-7-2016Od 19-7-2016
NLNL
ENEN
DEDE
FRFR
PLPL
ITIT
RURU
HUHU
 JAP
 SP
 PT
 UKR
 KR
 NO
 RO

CHŁODNICE POWIETRZA PRODUKOWANE PRZEZ KELVION S.R.O. (CZ)

Pobierz wymagane deklaracje (patrz poniżej) dotyczące następujących wymienników ciepła

Goedhart AU.p, Goedhart AU.s, Goedhart BC50, Goedhart BC50-i, Goedhart BC50-p, Goedhart BC50XF-i, Goedhart BC50XF-p, Goedhart BR50, Goedhart CCD, Goedhart CCDr, Goedhart CCI, Goedhart CDSM, Goedhart DFC, Goedhart DI.p, Goedhart DI.s, Goedhart DL.h, Goedhart DL.v, Goedhart DRO (DRS-O), Goedhart DVO (DVS-O), Goedhart DRR, Goedhart DRS, Goedhart DU.p, Goedhart DUR, Goedhart DU.s, Goedhart DVR, Goedhart DVS, Goedhart DVSi, Goedhart DVSp, Goedhart DZS, Goedhart FC38SZi, Goedhart FC38SZp, Goedhart FC38SZr, Goedhart FC38SBi, Goedhart FC38SBp, Goedhart FC38SBr, Goedhart FC38Di, Goedhart FC38Dp, Goedhart FC38Dr, Goedhart FC38Li, Goedhart FC38Lp, Goedhart FC38Lr, Goedhart FR38, Goedhart GTC, Goedhart INAL-G, Goedhart INAL-S, Goedhart INAL, Goedhart IVS, Goedhart KB, Goedhart KB.h, Goedhart KB.v, Goedhart KOAD, Goedhart KOAD-S, Goedhart KOAL-C, Goedhart KOAL-G, Goedhart KOAL-S, Goedhart KODA, Goedhart LLK.p, Goedhart LLK.s, Goedhart MAC, Goedhart MC, Goedhart MCr, Goedhart MD, Goedhart MDr, Goedhart ML, Goedhart MLr, Goedhart PAC-i, Goedhart PAC-p, Goedhart PLK.p, Goedhart PLK.s, Goedhart QCC, Goedhart SA.p, Goedhart SA.s, Goedhart SDSE, Goedhart SKHV, Goedhart SKU38, Goedhart SLK.c, Goedhart SLK.v, Goedhart SLK.t, Goedhart VCe, Goedhart VCe-i, Goedhart VCe-p, Goedhart VCI, Goedhart VCI-B, Goedhart VCI-i, Goedhart VCI-p, Goedhart VCI-Z, Goedhart VCIi-B, Goedhart VCIi-Z, Goedhart VNS, Goedhart VRB, Goedhart VRe, Goedhart VRS, Goedhart VRZ, Goedhart TN.s, Goedhart TN.p, Goedhart WV.w, Goedhart WV.s Goedhart ZFZ, Goedhart ZFB, Goedhart ZGB, Goedhart ZGZ, specjalistyczne Goedhart

Kelvion CMK, Kelvion CML


Deklaracja WE włączenia niekompletnych maszyn (SEP) oraz deklaracja zgodności WE (moduł A)
 

Przed 19-7-2016Od 19-7-2016
NLNL
ENEN
DEDE
FRFR
CZCZ
PLPL
RURU

POZOSTAŁE WYMIENNIKI CIEPŁA GOEDHART

Pobierz wymagane deklaracje (patrz poniżej) dotyczące danych kondensatorów chłodzonych powietrzem oraz chłodnic suchych:

KOAL-S, KOAD-S, INAL-S

Deklaracja zgodności WE (moduł A)
 

Przed 19-7-2016Od 19-7-2016
ENEN

Potrzebujesz więcej informacji?