​​​​​​​Zarząd

Mark Bevan (Chief Financial Officer)
Andy Blandford (Chief Executive Officer)
Najat Bouamoud (Project Management Office)
Charles Cheng (Region APAC)
Harald Gössl (Manufacturing)
Philipp Kurney (Business Unit MCS/PHE)
Miguel Marcos (Supply Chain Management)
Christian Sattlecker (Human Resources)
Jody Stonecipher (Region Americas)
Steffen Thierfelder (Sales & Service)
Maarten Verkiel (Business Unit RT)
close
Mark Bevan (EVP Chief Financial Officer)
Mark Bevan objął stanowisko EVP & Chief Financial Officer (CFO) we wrześniu 2022 r. To finansista koncentrujący się na wynikach, dysponujący imponującym dorobkiem w dziedzinie rachunkowości, doskonalenia działalności i rozwoju strategii w wielu sektorach przemysłu.

Mark wnosi prawie 30 lat doświadczenia w roli lidera w szerokim zakresie funkcji związanych z finansami i działalnością, w tym pracę na różnych stanowiskach finansowych wyższego szczebla i jako CFO w takich firmach jak Mayborn Group, JCB Excavators Ltd. i Staffline Group.
close
Andy Blandford (Chief Executive Officer)
Andy Blandford dołączył do firmy Kelvion jako Chief Executive Officer (CEO) w styczniu 2022 r. Andy jest bardzo doświadczonym członkiem kadry kierowniczej, szczycącym się rozległym doświadczeniem w zapewnianiu znaczącego wzrostu, stabilnych wyników i budowaniu zespołów charakteryzujących się wysoką wydajnością.

Andy pracował wcześniej w firmie Dematic, która jest uznanym dostawcą rozwiązań dla łańcucha dostaw, gdzie pełnił funkcję SVP Execution/Operations for EMEA, a wcześniej SVP/Managing Director for Northern Europe. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje stanowiska kierownicze w CNH Industrial, AGCO Corporation i JCB Excavators Ltd.

Andy dysponuje rozległym międzynarodowym doświadczeniem w zakresie przywództwa, które zdobył mieszkając i pracując w kilku krajach Europy, Ameryki Płn. i Płd. i regionu Azji i Pacyfiku (APAC).
close
Najat Bouamoud (Project Management Office)
Najat Bouamoud dołączyła do Kelvion we wrześniu 2018 roku i jest wiceprezesem Biura Zarządzania Projektami (PMO).

Przed dołączeniem do Kelvion Najat pełniła różne funkcje kierownicze w Accenture, gdzie pracowała w dziale strategii i transformacji IT.

Najat ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i przywództwie. Odegrała kluczową rolę w prowadzeniu złożonych projektów, przyspieszaniu procesów biznesowych i osiąganiu doskonałości organizacyjnej w wielu branżach.
close
Charles Cheng (EVP APAC)
Charles Cheng, EVP APAC, dołączył do firmy Kelvion w 2018 r. To koncentrujący się na wynikach profesjonalista dysponujący imponującym dorobkiem w zakresie pozyskiwania zamówień, przekształceń biznesowych i rozwoju strategii.

Charles pracuje w branży wymienników ciepła od ponad 30 lat i ma bogate doświadczenie kierownicze w dziedzinie sprzedaży, marketingu i zarządzania ogólnego.
close
Harald Gössl (EVP Manufacturing)
Harald Gössl dołączył do firmy Kelvion w 2019 jako EVP Manufacturing po 30 latach kariery w globalnych pionach operacyjnych, gdzie konsekwentnie osiągał dobre wyniki jako Turnaround Manager. Ma rozległą wiedzę na temat procesów i procedur w działalności opartej na projektach i niskich obrotach, i jest zwolennikiem metod szczupłego zarządzania mających na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy.

Harald piastował wcześniej stanowiska kierownicze w Chinach, Niemczech i Austrii, skupiając się na szczupłej produkcji, łańcuchu dostaw, zarządzaniu cyklem życia produktu i procesach cyfrowych.
close
Philipp Kurney (EVP Business Unit MCS/PHE)
Philipp Kurney dołączył do Kelvion we wrześniu 2018 r. i EVP Business Unit MCS (Machine Cooling Systems) and PHE (Machine Cooling Systems – Układy chłodzenia maszyn, Plate Heat Exchangers – Płytowe wymienniki ciepła) w 2022 r. Ponad 20 lat doświadczenia we wszystkich aspektach usług przemysłowych czyni Philippa wysoko wykwalifikowanym międzynarodowym dyrektorem zarządzającym w obszarach B2B.

Przed dołączeniem do Kelvion Philipp zajmował kilka międzynarodowych stanowisk kierowniczych w takich firmach, jak Siemens Power Generation oraz Siemens Oil & Gas.
close
Miguel Marcos (EVP Supply Chain Management)
Miguel Marcos dołączył do firmy Kelvion w 2018 jako EVP Supply Chain Management. Jest doświadczonym członkiem kadry kierowniczej z dużym doświadczeniem międzynarodowym i silnym zapleczem inżynierskim.

Miguel specjalizuje się w kwestiach związanych z zaopatrzeniem, zarządzaniem łańcuchem dostaw, jakością i operacjami. Przed dołączeniem do firmy Kelvion pracował w Grupie Wittur i Grupo Antolin, firmach będących liderami na rynku wind i elementów wykończenia wnętrz samochodowych.
close
Christian Sattlecker (EVP Human Resources)
Christian Sattlecker dołączył do zespołu liderów Kelvion w 2017 jako EVP Human Resources. Dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie przywództwa na poziomie międzynarodowym.

Christian wykazuje duże kompetencje w opracowywaniu i wdrażaniu globalnych strategii kadrowych, doskonaleniu kultury przywództwa i indywidualnym rozwoju osobistym.
close
Jody Stonecipher (EVP Americas)
Jody Stonecipher dołączył do firmy Kelvion w kwietniu 2013 r., a potem został EVP Americas w czerwcu 2022 r. Jest zorientowanym na wyniki liderem wykonawczym, dysponującym dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu w wielu branżach dla firm globalnych.

Jody Stonecipher rozpoczął swoją karierę w firmie będącej dostawcą płytowych wymienników ciepła, gdzie dokonał przekształcenia organizacji handlowej sprzedaży i wprowadził szereg nowych produktów.
close
Steffen Thierfelder (EVP Sales & Service)
Steffen Thierfelder dołączył do firmy w 2022 r. jako EVP Sales & Service. Może się poszczycić udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie znacznego wzrostu przychodów i poprawy rentowności oraz międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania ogólnego, usług i sprzedaży.

Steffen Thierfelder był wcześniej Managing Director for the UK and Ireland w firmie będącej liderem branży zautomatyzowanych systemów dla centrów dystrybucyjnych, a także zajmował wysokie stanowiska kierownicze w Prettl Group i CNH Industrial.
close
Maarten Verkiel (EVP Business Unit RT)
Maarten Verkiel dołączył do firmy Kelvion w listopadzie 2022 r. jako EVP Business Unit RT (Refrigeration Technologies – Technologie chłodnicze). Dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie międzynarodowego przywództwa, ogólnego zarządzania przedsiębiorstwami technicznymi zorientowanymi na klienta oraz solidnym wykształceniem w dziedzinie inżynierii i produkcji.

Maarten pełnił różne międzynarodowe funkcje kierownicze w firmie Caterpillar, mieszkał i pracował w Chinach, Wielkiej Brytanii i USA. Do najważniejszych osiągnięć w jego karierze należą: wymierna poprawa bezpieczeństwa, przewodzenie zespołowi, który zdobył globalną nagrodę TKE za jakość produkcji w 2021 r., udane wprowadzenie nowych produktów na rynek oraz wdrożenie doskonałości operacyjnej.

Potrzebujesz więcej informacji?