​​​​​​​Zarząd

Mark Bevan (Chief Financial Officer)
Andy Blandford (Chief Executive Officer)
Najat Bouamoud (VP Project Management Office)
Michael Bruneau (EVP Americas)
Charles Cheng (EVP APAC)
Harald Gössl (EVP Technology)
Philipp Kurney (EVP EMEA)
Miguel Marcos (EVP Supply Chain Management)
Christian Sattlecker (EVP Human Resources)
Steffen Thierfelder (EVP Sales & Service)
Maarten Verkiel (EVP Manufacturing)
close
Mark Bevan (EVP Chief Financial Officer)
Mark Bevan objął stanowisko EVP & Chief Financial Officer (CFO) we wrześniu 2022 r. To finansista koncentrujący się na wynikach, dysponujący imponującym dorobkiem w dziedzinie rachunkowości, doskonalenia działalności i rozwoju strategii w wielu sektorach przemysłu.

Mark wnosi prawie 30 lat doświadczenia w roli lidera w szerokim zakresie funkcji związanych z finansami i działalnością, w tym pracę na różnych stanowiskach finansowych wyższego szczebla i jako CFO w takich firmach jak Mayborn Group, JCB Excavators Ltd. i Staffline Group.
close
Andy Blandford (Chief Executive Officer)
Andy Blandford dołączył do firmy Kelvion jako Chief Executive Officer (CEO) w styczniu 2022 r. Andy jest bardzo doświadczonym członkiem kadry kierowniczej, szczycącym się rozległym doświadczeniem w zapewnianiu znaczącego wzrostu, stabilnych wyników i budowaniu zespołów charakteryzujących się wysoką wydajnością.

Andy pracował wcześniej w firmie Dematic, która jest uznanym dostawcą rozwiązań dla łańcucha dostaw, gdzie pełnił funkcję SVP Execution/Operations for EMEA, a wcześniej SVP/Managing Director for Northern Europe. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje stanowiska kierownicze w CNH Industrial, AGCO Corporation i JCB Excavators Ltd.

Andy dysponuje rozległym międzynarodowym doświadczeniem w zakresie przywództwa, które zdobył mieszkając i pracując w kilku krajach Europy, Ameryki Płn. i Płd. i regionu Azji i Pacyfiku (APAC).
close
Najat Bouamoud (VP Project Management Office)
Najat Bouamoud dołączyła do Kelvion we wrześniu 2018 roku i jest VP Biura Zarządzania Projektami (PMO).

Przed dołączeniem do Kelvion Najat pełniła różne funkcje kierownicze w Accenture, gdzie pracowała w dziale strategii i transformacji IT.

Najat ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i przywództwie. Odegrała kluczową rolę w prowadzeniu złożonych projektów, przyspieszaniu procesów biznesowych i osiąganiu doskonałości organizacyjnej w wielu branżach.
close
Michael Bruneau (EVP Americas)
Michael Bruneau dołączył do Kelvion w styczniu 2024 roku jako Executive Vice President Americas. Jest zorientowanym na wyniki liderem biznesowym z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym w wielu branżach i funkcjach biznesowych. Ma udokumentowane doświadczenie w rozwoju biznesu, prowadzeniu zmian i umożliwianiu międzynarodowym zespołom osiągania nowych poziomów wydajności.

Michael rozwijał swoją karierę w Danaher/Fortive, a następnie przeniósł się do innych firm, prowadząc transformację i doskonałość operacyjną. Zajmował również wysokie stanowiska kierownicze w Wabtec, BAE Systems i Red Dot Corporation.
close
Charles Cheng (EVP APAC)
Charles Cheng, EVP APAC, dołączył do firmy Kelvion w 2018 r. To koncentrujący się na wynikach profesjonalista dysponujący imponującym dorobkiem w zakresie pozyskiwania zamówień, przekształceń biznesowych i rozwoju strategii.

Charles pracuje w branży wymienników ciepła od ponad 30 lat i ma bogate doświadczenie kierownicze w dziedzinie sprzedaży, marketingu i zarządzania ogólnego.
close
Harald Gössl (EVP Technology)
Harald Gössl dołączył do firmy Kelvion w 2019 jako EVP Technology po 30 latach kariery w globalnych pionach operacyjnych, gdzie konsekwentnie osiągał dobre wyniki jako Turnaround Manager. Ma rozległą wiedzę na temat procesów i procedur w działalności opartej na projektach i niskich obrotach, i jest zwolennikiem metod szczupłego zarządzania mających na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy.

Harald piastował wcześniej stanowiska kierownicze w Chinach, Niemczech i Austrii, skupiając się na szczupłej produkcji, łańcuchu dostaw, zarządzaniu cyklem życia produktu i procesach cyfrowych.
close
Philipp Kurney (EVP EMEA)
Philipp Kurney dołączył do Kelvion we wrześniu 2018 r. i EVP EMEA w 2024 r. Ponad 20 lat doświadczenia we wszystkich aspektach usług przemysłowych czyni Philippa wysoko wykwalifikowanym międzynarodowym dyrektorem zarządzającym w obszarach B2B.

Przed dołączeniem do Kelvion Philipp zajmował kilka międzynarodowych stanowisk kierowniczych w takich firmach, jak Siemens Power Generation oraz Siemens Oil & Gas.
close
Miguel Marcos (EVP Supply Chain Management)
Miguel Marcos dołączył do firmy Kelvion w 2018 jako EVP Supply Chain Management. Jest doświadczonym członkiem kadry kierowniczej z dużym doświadczeniem międzynarodowym i silnym zapleczem inżynierskim.

Miguel specjalizuje się w kwestiach związanych z zaopatrzeniem, zarządzaniem łańcuchem dostaw, jakością i operacjami. Przed dołączeniem do firmy Kelvion pracował w Grupie Wittur i Grupo Antolin, firmach będących liderami na rynku wind i elementów wykończenia wnętrz samochodowych.
close
Christian Sattlecker (EVP Human Resources)
Christian Sattlecker dołączył do zespołu liderów Kelvion w 2017 jako EVP Human Resources. Dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie przywództwa na poziomie międzynarodowym.

Christian wykazuje duże kompetencje w opracowywaniu i wdrażaniu globalnych strategii kadrowych, doskonaleniu kultury przywództwa i indywidualnym rozwoju osobistym.
close
Steffen Thierfelder (EVP Sales & Service)
Steffen Thierfelder dołączył do firmy w 2022 r. jako EVP Sales & Service. Może się poszczycić udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie znacznego wzrostu przychodów i poprawy rentowności oraz międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania ogólnego, usług i sprzedaży.

Steffen Thierfelder był wcześniej Managing Director for the UK and Ireland w firmie będącej liderem branży zautomatyzowanych systemów dla centrów dystrybucyjnych, a także zajmował wysokie stanowiska kierownicze w Prettl Group i CNH Industrial.
close
Maarten Verkiel (EVP Manufacturing)
Maarten Verkiel dołączył do Kelvion w listopadzie 2022 roku i objął stanowisko EVP Manufacturing w 2024 roku. Ma szerokie doświadczenie w międzynarodowym przywództwie, ogólnym zarządzaniu firmami zorientowanymi na klienta technicznego oraz solidne doświadczenie w inżynierii i produkcji.

Maarten pełnił różne międzynarodowe funkcje kierownicze w firmie Caterpillar, mieszkał i pracował w Chinach, Wielkiej Brytanii i USA. Do najważniejszych osiągnięć w jego karierze należą: wymierna poprawa bezpieczeństwa, przewodzenie zespołowi, który zdobył globalną nagrodę TKE za jakość produkcji w 2021 r., udane wprowadzenie nowych produktów na rynek oraz wdrożenie doskonałości operacyjnej.

Potrzebujesz więcej informacji?